№ 2(50) (2011): Ядерна та радіаційна безпека
Ядерна та радіаційна безпека

Назва: Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека»

ISSN (print) 2073-6231

Індексується: SCOPUS з Vol. 53, No 1 (2012)

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень)

Мови видання: англійська, українська, російська (змішаними мовами)

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

Статті

M. Gashev, I. Shevchenko, O. Pecherytsia, O. Zelenyi
3-6
Вдосконалення діяльності щодо оцінки безпеки АЕС
ARTICLE PDF
O. Kuchin, Yu. Ovdiienko, V. Khalimonchuk
7-12
Моделювання розрахункового бенчмарка AER для паливної касети реактора ВВЕР-440, що містить гадоліній, за допомогою програми HELIOS
ARTICLE PDF
Y. Vorobyov, O. Kocharyants
13-19
Теплогідравлічна модель реактора ВВЕР-1000 для отримання граничних умов при оцінці опору крихкому руйнуванню з використанням комп’ютерного коду RELAP5/MOD3.2
ARTICLE PDF
A. Balashevskiy, S. Miroshnichenko
20-23
Аналіз системи розхолоджування гермооболонки реакторної установки АЕС з ВВЕР-1000 в аварійний період
ARTICLE PDF
V. Turbaevsky
24-28
Системи підтримки прийняття рішення при радіаційних аваріях на АЕС: стан і шляхи вдосконалення
ARTICLE PDF
O. Grytsenko, V. Diemokhin, V. Ilkovich, V. Bukanov, E. Vasylieva
29-34
Деякі етапи розробки додаткової програми зразків-свідків для реактора ВВЕР-1000
ARTICLE PDF
Y. Kovbasenko, M. Yeremenko
35-42
Визначення ізотопного складу відпрацьованого палива реакторів РБМК для подальшого аналізу ядерної безпеки з урахуванням вигоряння палива
ARTICLE PDF
V. Kravchenko, E. Korchomny, A. R. Abdul Khuseyn, V. Kravchenko
43-47
Деякі показники ядерної енергетичної установки типу КН-3
ARTICLE PDF
V. Kanchenko, A. Kuchmagra, O. Molchanov, G. Odinokin, M. Chepur
48-51
Кількісний аналіз джерел іонізуючого випромінювання камер поділу
ARTICLE PDF
N. Derbasova, M. Gavrish, S. Smirnov, V. Gavrish
52-55
Біологічне вилуговування урану з відходів уранодобувної промисловості
ARTICLE PDF
Iu. Spizhenko, S. Luchkovskyi, I. Kadenko
56-61
Оцінка величини поглиненої дози в розрахунках плану опромінення злоякісних пухлин легенів у пацієнтів із застосуванням системи CyberKnife
ARTICLE PDF