№ 1(61) (2014): Ядерна та радіаційна безпека
Ядерна та радіаційна безпека

Назва: Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека»

ISSN (print) 2073-6231

Індексується: SCOPUS з Vol. 53, No 1 (2012)

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень)

Мови видання: англійська, українська, російська (змішаними мовами)

Весь випуск
ARTICLE PDF

Статті

V. Boichuk, O. Mykolaichuk, G. Gromov, O. Dybach, G. Godovaniuk, A. Nosovsky
3-7
Щодо гармонізації нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки, дія яких поширюється на АЕС, із референтними рівнями Західноєвропейської асоціації органів регулювання ядерної безпеки (WENRA)
ARTICLE PDF
M. Vlasenko, O. Godun, V. Kyrianchuk
8-13
Оцінка сценаріїв розвитку ядерної генерації України після 2030 року
ARTICLE PDF
A. Mazurok, M. Vyshemirskii
14-20
Валідація теплогідравлічної моделі реакторної установки із застосуванням методики швидкого перетворення Фур’є для кількісної оцінки отриманих результатів
ARTICLE PDF
M. Yeliseieva, K. Malovik
21-25
Систематизація методів оцінювання ризиків експлуатації АЕС
ARTICLE PDF
V. Skalozubov, V. Vashchenko, T. Gablaia, A. Gudima, I. Kozlov
26-28
Питання формування ефективних стратегій управління важкими аваріями
ARTICLE PDF
V. Bogorad, T. Litvinska, A. Nosovsky, O. Slepchenko
29-33
Питання контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів із впровадженням нових видів ядерного палива на атомних станціях України з реакторами ВВЕР‑1000
ARTICLE PDF
Ya. Zhygalov, V. Pshenychnyi
34-44
Визначення коефіцієнта ослаблення потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання матеріалом оболонки циліндричних контейнерів для тимчасового зберігання рідких радіоактивних відходів
ARTICLE PDF
Yu. Soroka, O. Udod
45-50
Оцінка системи вентиляції для централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання
ARTICLE PDF
G. Gromov, A. Nosovsky, N. Valigun, I. Vorobei
51-57
Результати науково-технічної діяльності ДНТЦ ЯРБ за 2012 та 2013 роки
ARTICLE PDF
V. Kotelenets
58-61
Деякі практичні підходи до організації проведення внутрішніх аудитів на АЕС
ARTICLE PDF
S. Artiukh, A. Lazurenko, T. Sapelnikova
62-64
Шляхи удосконалення підготовки фахівців-енергетиків для роботи на сучасних електростанціях
ARTICLE PDF