№ 2(54) (2012): Ядерна та радіаційна безпека
Ядерна та радіаційна безпека

Назва: Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека»

ISSN (print) 2073-6231

Індексується: SCOPUS з Vol. 53, No 1 (2012)

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень)

Мови видання: англійська, українська, російська (змішаними мовами)

 

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

Статті

G. Gashev, Y. Zinchenko, М. Styefanishyn
3-6
Розробка незалежних узагальнених імовірнісних моделей для цілей регулюючої діяльності
ARTICLE PDF
P. Kovtonyuk, O. Sevbo, V. Nevmerzhytskiy, V. Okhrimchuk, O. Ochakovskaya
7-12
Оцінка впливу додаткової системи аварійної живильної води на показник частоти пошкодження активної зони реакторів ВВЕР‑440/213 на прикладі енергоблоків №№ 1, 2 Рівненської АЕС
ARTICLE PDF
Y. Vorobyov, A. Nosovskiy
13-18
Теоретичне та експериментальне моделювання теплогідравлічних умов в опускній ділінці реактора у застосуванні до проблем стратифікації та перемішування
ARTICLE PDF
P. Ponomarenko, S. Bezotosnyi, M. Frolova
19-20
Про фізичну частку запізнілих нейтронів у активній зоні реактора з низькозбагаченим паливом при першому фізич­ному пуску
ARTICLE PDF
V. Diemokhin, V. Ilkovich, V. Bukanov
21-22
Оцінка розкиду флюєнсів нейтронів на зразки-свідки металу корпусу ВВЕР-1000 додаткової програми
ARTICLE PDF
S. Azarov, V. Sydorenko, Yu. Lytvynov
23-29
Проблемні питання запобігання незаконному поводженню з радіоактивними матеріалами в Україні
ARTICLE PDF
V. Yevlanov, K. Yefimova
30-35
Вплив електричних та електромагнітних зовнішніх факторів на безпеку інформаційних та керуючих сиситем, важливих для безпеки АЕС
ARTICLE PDF
J. Gharakhanlou, І. Каzachkov
36-41
Розробка та дослідження агрегованих математичних моделей ядерних об’єктів зі зсувними аргументами
ARTICLE PDF
V. Vakhrusheva, T. Buryak, N. Yaroshenko
42-44
Аналіз нормативної документації на труби, елементи і деталі трубопроводів для атомно-енергетичного комплексу України
ARTICLE PDF
V. Galchenko, V. Solovyov, О. Gorodnycha
45-50
Урахування вигоряння ядерного палива при обґрунтуванні ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива
ARTICLE PDF
R. Angelova, G. Sandul, T. Senko
51-55
Проблема визначення території навколишнього середовища як елемента об’єкта «сховище РАВ — навколишнє середовище»
ARTICLE PDF
F. Belkin, R. Tarasov, V. Shkuropatenko, K. Prudyvus, A. Myronova, L. Lytvynenko
56-59
Штучний фторапатит для іммобілізації золи від спалювання деревини Чорнобильської зони
ARTICLE PDF
S. Shirokov, M. Mazinov
60-62
Електрохімічна дезактивація парогенераторів
ARTICLE PDF
T. Lytvynska, A. Nosovsky, A. Goshko
63-66
Рекомендації щодо інспекційних перевірок АЕС із дотримання експлуатуючою організацією принципу ALARA
ARTICLE PDF
G. Gromov, A. Nosovsky, N. Valigun, I. Vorobey
67-74
Результати науково-технічної діяльності ДНТЦ ЯРБ за 2011 рік
ARTICLE PDF