Історія журналу

Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека» (далі – Журнал), що видається Державним підприємством «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», є провідним спеціалізованим періодичним виданням у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

Журнал започатковано в 1998 році (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 3146), видається щоквартально та поширюється серед провідних національних наукових і промислових установ, а також у міжнародному науковому середовищі.

Зараз Журнал посідає одне з провідних місць серед професійних періодичних видань України в галузі технічних наук і продовжує залишатися одним з небагатьох спеціалізованих журналів в Україні, який висвітлює питання ядерної та радіаційної безпеки.

Протягом двох десятиліть у виданні надруковано понад 700 наукових публікацій з аналітичними оглядами і результатами досліджень у сфері ядерної та радіаційної безпеки атомних електростанцій, а також інших об’єктів, на яких використовуються ядерні технології.

З моменту свого заснування Журнал поширює наукову й технічну інформацію з ядерної та радіаційної безпеки, фізики активних зон реакторів, термогідравлічних процесів, імовірнісного та детерміністичного аналізів безпеки, радіаційного захисту, матеріалознавства й конструкційної надійності обладнання, надійності систем контролю та управління, поводження з ядерними матеріалами, радіоактивними від­ходами та джерелами іонізуючих випромінювань. Особлива увага приділяється науковим публікаціям з питань про­довження ресурсу експлуатації діючих енергоблоків АЕС, підвищення їх рівня безпеки, будівництва і введення в ек­сплуатацію нових енергоблоків АЕС, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Журнал орієнтовано перш за все на розробку та використання новітніх методів аналізу безпеки, розвиток нормативної бази з ядерної та радіаційної безпеки, вирішення актуальних науково-технічних завдань і впровадження науково-обґрунтованих заходів для забезпечення безпеки на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок, об’єктів поводження з радіоактивними відходами та інших джерел іонізуючого випромінювання.

До складу редколегії Журналу входять авторитетні фахівці атомної галузі.

З метою повноцінного позиціонування серед фахових видань, обміну кращими практиками та результатами наукових досліджень Журнал входить до бази даних SCOPUS та бази даних INIS (The International Nuclear Information System). Це забезпечується шляхом публікування англомовних версій рефератів усіх наукових статей, створення сторінки Журналу на офіційному веб-сайті редакції Журналу, зокрема англійською мовою.

Примірники Журналу після їх надрукування направляються у фонди бібліотек України, а електронні копії – безоплатно розміщуються на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі "Наукова періодика України".