1.
Zuyok V, Krasnorutskyy V, Grytsyna V, Rud R, Tretyakov M, Kyshtym Y, Hrudnytskyy V, Zigunov V, Slyeptsov O, Kasperovych I, Solovyov Y, Medintsov V, Glushenkov R. Досвід обстеження опроміненого ядерного палива на АЕС України за допомогою стенду інспекції і ремонту палива. NRS [інтернет]. 21Вер2022 [cited 8Груд2022];(3(95):48-3. Available from: https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/972