Zuyok, V., V. Krasnorutskyy, V. Grytsyna, R. Rud, M. Tretyakov, Ya. Kyshtym, V. Hrudnytskyy, V. Zigunov, O. Slyeptsov, I. Kasperovych, Yu. Solovyov, V. Medintsov, і R. Glushenkov. Досвід обстеження опроміненого ядерного палива на АЕС України за допомогою стенду інспекції і ремонту палива. Ядерна та радіаційна безпека, no. 3(95) (Вересень 21, 2022): 48-63. Accessed Грудень 8, 2022. https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/972.