[1]
VladimirskyА., I. Vladimirsky, і O. Dybach, Параметричний аналіз кореляційних функцій у задачах акустичного контролю і діагностики підземних трубопроводів АЕС, NRS, no 3(95), pp 64-70, Вер 2022.