[1]
M. Buzynnyi і L. Mykhailova, Узагальнені дані 20-річного моніторингу радону-222 у питній воді України, NRS, no 4(96), pp 29-38, Груд 2022.