[1]
I. Palkov і S. Palkov, Напружено-деформований стан елементів парових турбін в умовах пластичного деформування, NRS, no 4(88), pp 14-17, Груд 2020.