[1]
A. Shanchuk, Досвід участі ДНТЦ ЯРБ в дослідницьких програмах Євратому, NRS, no 4(96), pp 45-53, Груд 2022.