Khomutinin, Y., Levchuk, S., Protsak, V., Pavliuchenko, V. and Kashparov, V. (2019) “Prompt Mapping of Radioactively Contaminated Areas”, Nuclear and Radiation Safety, (3(83), pp. 51-57. doi: 10.32918/nrs.2019.3(83).06.