Iarmosh, I., & Olkhovyk, Y. (2016). Концептуальна модель визначення максимальної активності радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах для захоронення. Ядерна та радіаційна безпека, (3(71), 61-64. https://doi.org/10.32918/nrs.2016.3(71).11