(1)
Dybach, O.; Nosovsky, A. Оцінка ймовірності перевищення критеріїв безпеки за результатами ймірнісного аналізу безпеки. NRS 2015, 9-13.