(1)
Khomutinin, Y.; Levchuk, S.; Protsak, V.; Pavliuchenko, V.; Kashparov, V. Prompt Mapping of Radioactively Contaminated Areas. NRS 2019, 51-57.