[1]
Khomutinin, Y., Levchuk, S., Protsak, V., Pavliuchenko, V. and Kashparov, V. 2019. Prompt Mapping of Radioactively Contaminated Areas. Nuclear and Radiation Safety. 3(83) (Sep. 2019), 51-57. DOI:https://doi.org/10.32918/nrs.2019.3(83).06.