Наукова діяльність ДНТЦ ЯРБ у 2017 – 2021 роках
ARTICLE PDF

Ключові слова

видавнича діяльність, дослідження, наукова діяльність, науково-інформаційна діяльність, підвищення професійної кваліфікації, ядерна та радіаційна безпека

Як цитувати

Valigun, N., Vorobey, I., Korniievska, O., Andriushko, Y., & Pecherytsia, O. (2022). Наукова діяльність ДНТЦ ЯРБ у 2017 – 2021 роках. Ядерна та радіаційна безпека, 13-34. Retrieved із https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/978

Анотація

Основними завданнями наукової діяльності ДНТЦ ЯРБ є: одержання конкурентоздатних наукових і науково-прикладних результатів для вирішення пріоритетних завдань з науково-технічної, експертної та інформаційно-аналітичної підтримки державного органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки України; аналіз існуючої системи нормування з метою виявлення неврегульованих аспектів, невизначеностей та протиріч; вивчення та аналіз досвіду експлуатації ядерних установок; вивчення, адаптація та запровадження в практику передових методологій виконання аналізу та оцінки безпеки; освоєння сучасних розрахункових кодів і розроблення моделей для отримання знань про перебіг процесів у компонентах реакторної установки і гермооб'ємі, популяризація наукових досягнень підприємства та надання освітніх послуг, направлених на підвищення професійної кваліфікації та професійної перепідготовки спеціалістів та фахівців у сфері використання ядерної енергії, організація видавничої діяльності тощо.

У статті зазначені основні результати наукової діяльності підприємства за 2017 – 2021 роки, зокрема: описані результати досліджень за напрямами: аналіз досвіду експлуатації ядерних установок, інтегральна система нагляду за безпекою АЕС, аварійна готовність і реагування, поводження з радіоактивними відходами, розглянуто досвід підприємства з розроблення розрахунковий моделей, які дозволяють досліджувати процеси в реакторних установках енергоблоків усіх типів, що експлуатуються на АЕС України, описані напрями освітньої та науково-інформаційної діяльності як у межах України, так і за кордоном.

Науково-дослідні та аналітичні роботи є основою формування науково-технічного потенціалу ДНТЦ ЯРБ, удосконалення розрахунково-аналітичних можливостей та дослідження актуальних питань безпеки використання ядерної енергії. Для підтримки належного рівня компетенції ДНТЦ ЯРБ співпрацює з провідними національними науковими та міжнародними організаціями й установами з метою вироблення єдиних наукових і методичних підходів до ядерної та радіаційної безпеки, обміну науковою інформацією.

ARTICLE PDF

Посилання

Law of Ukraine “On Nuclear Energy and Radiation Safety”. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Charter of State Enterprise “State Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety” (new edition). Kyiv, 2021.

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine “On the Results of State Certification of Scientific Institutions” No. 817 dated 17 June 2020.

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine “On the Inclusion of Scientific Institutions in the State Register of Scientific Institutions, which Are Supported by the State” No. 1107 dated 4 September 2020.

Law of Ukraine “On Scientific and Scientific and Technical Activities. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.

Law of Ukraine “On the Priority Areas of Science and Technology Development”. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text.

Law of Ukraine “On Education”. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

NP 306.2.235-2021. Requirements for Safety Assessment of Nuclear Power Plants in Terms of External Natural Effects. Approved by SNRIU Order No. 263 dated 30 May 2021, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on 20 May 2021 under No. 670/36292.

Shugaylo, O-y, Ligotskyy, O., Serafyn, R., Pecherytsia, O., Panchenko, A. (2021). Main results of the analysis of events at Ukrainian NPPs associated with the containment. Nuclear and Radiation Safety, 3(91), 51–62. doi: 10.32918/nrs.2021.3(91).06.

Shugailo, O-y, Ligotskyy, O., Pecherytsia, O., Kulman, O., Moskalyshyn, R., Khalenko, R., Kurman, O. (2020). Results of the analysis of events at Ukrainian NPPs caused by aging. Nuclear and Radiation Safety, 2(86), 44-51. doi: 10.32918/nrs.2020.2(86).06.

Serafyn, R., Ligotskyy, O., Nedbay, S., Pecherytsia, O., Khalenko, R., Kurman, O. (2019). Experience in the operation of valves at NPPs of Ukraine and the European Union. Nuclear and Radiation Safety, 3 (83), 35-43. doi: 10.32918/nrs.2019.3(83).04.

Butova, O., Klevtsov, O., Pecherytsia, O., Trubchaninov, S., Yastrebenetskyi, M. (2019). Analysis of operational events caused by defects in digital information and control systems of nuclear power plants. Nuclear and Radiation Safety, 2(82), 47-53. doi: 10.32918/nrs.2019.2(82).09.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Provisions on the Unified State Civil Protection System” No. 11 dated 9 January 2014.

NP 306.1.224-2020. Provisions on the functional subsystem of nuclear and radiation safety of the unified state civil protection system. Approved by SNRIU Order No. 57 dated 14 February 2020, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on 13 April 2020 under No. 340/34623.

Fuzik, K., Kondratiev, S., Kutina, I., Nikolaiev, I., Veselov, Y. (2021). Implementation of graded approach in ensuring safety in emergency and legacy radioactive waste management in Ukraine. Journal of Radiological Protection, 41(3). S269-S283. doi: 10.1088/1361-6498/ac0d61.

Valigun, N., Gumenyuk, D., Yesypenko, Y., Zeleny O., Pecherytsia, O., Shevchenko, I. (2020). Current areas of SSTC NRS educational activities. Nuclear and Radiation Safety, 2(86), 4-12. doi: 10.32918/nrs.2020.2(86).01.

NP 306.1.196-2014. Procedure for training and knowledge testing on radiation safety for personnel and officials of certain nuclear entities. Approved by SNRIU Order No. 143 dated 2 October 2014, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on 2 December 2014 under No. 1549/26326.

NP 306.1.187-2012. Procedure for training and knowledge testing on nuclear and radiation safety for personnel of the operating organization (operator) and legal entities that are involved by operating organizations as contractors. Approved by SNRIU Order No. 188 dated 18 October 2012, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on 31 October 2012 under No. 1817/22129.

NP 306.6.229-2020. Rules for the Safe Transport of Radioactive Materials (PBPRM-2020). Approved by SNRIU Order No. 436 of 27 October 2020, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on 30 December 2020 under No. 1313/35596.

Certificate of state registration of the print media, series KV No. 3146 dated 26 March 1998.

Nuclear and Radiation Safety. Source details. Scopus. Retrieved from: https://www.scopus.com/sourceid/21100212322/.

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine “On Approval of Decisions of the Certification Board of the Ministry of 15 October 2019” No. 1301 dated 15 October 2019.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.