Узагальнені дані 20-річного моніторингу радону-222 у питній воді України

Ключові слова

артезіанська свердловина, доза опромінення, медіана, питна вода, природні радіонукліди, радон-222 (222Rn), середнє арифметичне, середнє геометричне

Як цитувати

Buzynnyi, M., & Mykhailova, L. (2022). Узагальнені дані 20-річного моніторингу радону-222 у питній воді України. Ядерна та радіаційна безпека, (4(96), 29-38. https://doi.org/10.32918/nrs.2022.4(96).04

Анотація

У статті наведено результати статистичного аналізу питомої активності 222Rn у зразках питної води, відібраних з артезіанських свердловин в різних регіонах України протягом 2003 – 2021 рр. Робота виконана в лабораторії радіаційного моніторингу Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України». Періоди усереднення результатів вимірювань (три та чотири роки) пов’язані з вимогами нормативних актів та охопленням зразків води з географічно нових, не охоплених раніше, територій України. Наведено середні арифметичні значення та середньоквадратичні відхилення, а також середні геометричні, медіанні, мінімальні та максимальні значення питомої активності 222Rn у 1228 зразках питної води з артезіанських свердловин. Значення середньоквадратичних відхилень результатів вимірювань та близькість медіанних та середніх геометричних значень свідчать про логнормальний характер розподілу питомої активності 222Rn у вибірці. Встановлено, що для 11 % досліджених зразків води вміст 222Rn перевищує встановлений державний норматив для питної води (100 Бк/л). Виявлені високі рівні 222Rn мають відношення до окремих територій, де необхідне більш детальне вивчення радіоактивності підземних вод з метою підготовки та реалізації заходів для поліпшення радіаційного стану питної води. Порівняння результатів дослідження питомої активності 222Rn у питній воді за 2003 – 2021 рр. з відповідними даними за 1989 – 1991 рр. вказує на їх суттєву відмінність: для періоду 1989 – 1991 рр. середні арифметичні та середні геометричні значення значно вищі. Це пов’язано з тим, що відбірка у 1989 – 1991 рр. була більш випадковою, сконцентрованою переважно на території кристалічного щита та меншою мірою – поза його межами. Водночас дані 2003 – 2021 рр. охоплюють значно більшу кількість регіонів, а в розрахунки внесено повторні (з трирічним періодом) результати вимірювань 222Rn для деяких джерел.

З метою встановлення чіткого стану радіоактивності питної води в Україні та з метою мінімізації опромінення людей від її споживання моніторинг вмісту 222Rn у питній воді для окремих регіонів України має бути поширений на джерела води, які залишаються недослідженими.

https://doi.org/10.32918/nrs.2022.4(96).04

Посилання

Management of Radioactivity in Drinking-Water. Geneva: World Health Management of Radioactivity in Drinking Water. Geneva. World Health Organization, 2018, 124 р. URL : https://www.who.int/publications/i/item/9789241513746.

Sources and effects of ionizing radiation: UNSCEAR report/United Nation Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. New York, 2000, Annex A, 93-108.

Zelenskyi, A., Los, I., Buzynnyi, M., Nikolaiev, A., Vorobyov, I. (1991). Radon concentration in living accommodations in the Ukrainian SSR in 1989. Bulletin of the Akademy of Medical Sciences of SSSR, 8, 52-54. PMID: 1950163. Retrieved from: https://europepmc.org/article/med/1950163.

Nikolaiev, V., Buzynnyi, M., Vorobyov, I., Gromov, A., Krivokhatskyi, A., Los, I., Zelenskyi, A., Tomilin, Yu. (1993). Application of the track method for radon measurement in Ukraine. Nuclear Tracks and Radiation Measurements, 21, 3, 433-436. doi: 10.1016/0969-8078(93)90243-W.

Los, I., Buzynnyi, M., Pavlenko, T. (1996). Radon studies in Ukraine. Results and Plans for future researches. Annales de Association Belge de Radioprotaction, 21, 131-143.

Protection from Potential Exposure: A Conceptual Framework : ICRP Publication 64. Ann ICRP, 1993, 23 (1), 1-28. URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_23_1.

Environmental Protection – the concept and use of reference animals and plants: ICRP Publication 108. Annals of the ICRP, 2008, 38, 4-6.

Radiation protection and safety of radiation sources: international basic safety standards. IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3. Vienna, IAEA, 2014. URL: https://www.iaea.org/publications/8930/radiation-protection-and-safety-of-radiation-sources-international-basic-safety-standards.

Council Directive 80/778/EEC of 15 July 1980 on the quality of water intended for human consumption. Official J. Eur. Commun, 1980, L229, 11–29.

Council Directive 1998 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal of the European Community, 1998, L330/32.

Council Directive 2013/51/EURATOM of 22 October 2013 laying down requirements for the protection of the health of the general public with regard to radioactive substances in water intended for human consumption. Official Journal of the European Community, 2013, L296/12.

Auvinen, A., Salonen, L., Pekkanen, J., Pukkala, E., Ilus, T., Kurttio, P. (2005). Radon and other natural radionuclides in drinking water and risks of stomach cancer: a case-cohort study in Finland. International Journal of Cancer, 10, 109-113.

Beyermann, M., Bünger, T., Schmidt, K., Obrikat, D. (2010). Occurrence of natural radioactivity in public water supplies in Germany: 238U, 234U, 235U, 228Ra, 226Ra, 222Rn, 210Pb, 210Po and gross α activity concentration. Radiation Protection Dosimetry, 141, 1, 72-81.

Wallner, G., Herincs, E., Ayromlou, Sh. (2009). Determination of natural radionuclides in drinking water from the Waldviertel, Austria. Advances in liquid scintillation spectrometry: proceedings of the 2008 International Liquid Scintillation Conference, Davos, Switzerland, 25-30 May 2008, edited by Eikehberg, J., Jäggi, M., Beer, H. Radiocarbon, the University of Arizona, 345-353.

Wallner, G., Steininger, G. (2007). Radium isotopes and 222Rn in Austrian drinking waters. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 274, 3, 511-516.

Estimation of concentrations of radionuclides in Estonian ground waters and related health risks : Light Contract No. EE06-IB-TWP- ESC-03. European Commission, 2010. URL: https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/RADIOATTIVIT%C3%80/Final_Report_Estonia.pdf.

Forte, M., Bagnato, L., Caldognetto, E., Risica, S., Rusconi, R. (2010). Radium isotopes in Estonian groundwater: measurements, analytical correlations, population dose and a proposal for a monitoring strategy. Journal of Radiological Protection, 30, 761-780.

Dowdall, A., Currivan, L., Hanley, O. (2013). Radioactivity levels in groundwater sources in Ireland. Radiological Protection Institute of Ireland. Retrieved from: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/44/122/-44122590.pdf?r=1&r=1.

Walencik, A., Kozłowska, B., Dorda, J., Szłapa, P., Zipper, W. (2010). Natural radioactivity in underground waters. Polish Journal of Environmental Studies, 19(2), 461-465.

Przylibski, T., Gorecka, J., Kula A., Fijałkowska-Lichwa, L., Zagozdzon, K., Zagozdzon, P., Miśta, W., Nowakowski, R. (2014). 222Rn and 226Ra activity concentrations in groundwaters of southern Poland: new data and selected genetic relations. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 301, 757-764.

Jobbagy, V., Altzitzoglou, T., Malo, P., Tanner, V., Hult, M. (2017). A brief overview on radon measurements in drinking water. Journal of Environmental Radioactivity,173,18-24. doi: 10.1016/j.jenvrad.2016.09.019.

Annanmaki, M., Turtianen, T. (2000). Treatment technologies for removing natural radionuclides from drinking water: final report of the TENAWA project, STUK-A169, Helsinki, Radiation and Nuclear Safety Authority. Retrieved from: http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/32/018/32018426.pdf.

Buzynnyi, M., Mykhailova, L. (2018). Treatment of drinking water to remove radon. Review of methods according to the European project. Environment and Health, 4 (89), 10-15. doi: 10.32402/dovkil2018.04.010.

Zelenskyi, A., Buzynnyi, M., Los, I. (1993). Measurement of Radium-226, Radon-222, and Uranium-238, 234 in Underground Water of the Ukraine with ultra-low-level liquid scintillation counter. Radiocarbon, 405-411.

Zelenskyi, A., Buzynnyi, M., Los, I. (1993). Radon-222 in water: concentrations, doses, standardization. Problems of Radiation Medicine, 5, 573-581.

Radiation safety standards of Ukraine (NRBU-97): state health and safety standards, Kyiv, 1997, 121.

Buzynnyi, M. (2004). Natural radioactivity of drinking water wells in Ukraine. Hygienic science and practice at the turn of the century: materials of the XIV Congress of Ukrainian Hygienists (May 19-21, 2004, Dnipropetrovsk). Kyiv, 308-310.

Buzynnyi, M., Sakhno, V., Romanchenko, M. (2010). Natural radionuclides in underground water in Ukraine. LSC 2010. Advances in Liquid Scintillation Counting, edited by Philippe Cassette, 81-85.

Buzynnyi, М., Mykhailova, L., Sakhno, V., Romanchenko, М. (2011). Study of natural radionuclides in underground water in Ukraine, Environment and Health, 1, 31-35.

Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption: state health and safety standards and rules DSanPiN 2.2.4-171-10, Кyiv, 2010, 32.

Jobbagy, V., Hult, M. (2019). Performance evaluation report of the REM 2018 radon-in-water proficiency test. European Commission, Geel, 2019, JRC116812 (Lab code #27). URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119713.

Mykhailova, L., Buzynnyi, М., Sakhno, V., Romanchenko, М. (2015). Statistical analysis of radiation parameters of water investigated in 2012-2014, Hygiene of Settlements, 65, 179-185.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.