Реалізація першого етапу модернізації однорядних контейнерних збірок зі зразками-свідками металу корпусу реактора ВВЕР-1000 енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС

Ключові слова

ВВЕР-1000, зразки-свідки, зсув критичної температури крихкості, контейнерна збірка, корпус реактора, понадпроєктний період, флюенс нейтронів

Як цитувати

Grytsenko, O., Bukanov, V., Diemokhin, V., Pugach, O., Vasylieva, O., Revka, V., Chyrko, L., Trygubenko, O., & Chaikovskyi, Y. (2022). Реалізація першого етапу модернізації однорядних контейнерних збірок зі зразками-свідками металу корпусу реактора ВВЕР-1000 енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС. Ядерна та радіаційна безпека, (3(95), 27-38. https://doi.org/10.32918/nrs.2022.3(95).03

Анотація

Необхідною умовою експлуатації реактора ВВЕР-1000 є контроль стану металу корпусу протягом усього строку служби. Штатна програма зразків-свідків дає змогу контролювати стан його корпусу тільки протягом проєктного строку експлуатації. Тому, з метою забезпечення матеріалознавчого супроводу експлуатації корпусу в понадпроєктний період розроблено програми модернізації однорядних контейнерних збірок зі зразками-свідками металу корпусів реакторів ВВЕР-1000 АЕС України.

Суть модернізації полягає в перенесенні контейнерів зі зразками-свідками на рівень нижнього ряду штатної дворядної збірки з поворотом на 180º. Так забезпечується випереджаюче приблизно в 2,5 раза порівняно з корпусом опромінення зразків-свідків та вирівнювання флюенсів швидких нейтронів між зразками з метою підбору представницьких груп для випробувань.

Першим етапом програми модернізації однорядних контейнерних збірок реактора енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС передбачено модернізацію збірки 5Л2 зі зразками металу шва № 3. Її було вивантажено після 28-ї паливної кампанії, модернізовано та повернуто в реактор після 29-ї кампанії. Крім того, в межах проведення дозиметричного експерименту з метою дослідження характеристик поля нейтронів у місцях розташування зразків-свідків штатної програми в реактор було завантажено три метрологічні збірки з розширеним набором індикаторів нейтронного потоку.

Після закінчення 35-ї паливної кампанії модернізовану збірку 5Л2 було вивантажено з реактора й доправлено в Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України, де її було розібрано та визначено флюенси швидких нейтронів, накопичені кожним зразком. Крім того, ґрунтуючись зокрема на даних дозиметричного експерименту оцінено похибки визначення флюенсів.

Після опромінення модернізованої контейнерної збірки було отримано 12 штатних зразків Шарпі з близькими флюенсами, що значно перевищують флюенс на корпус. Це, зі свого боку, дозволило провести їх випробування на ударний вигин з дотриманням усіх вимог нормативних документів та виконати достовірну оцінку зсуву критичної температури крихкості металу шва № 3 корпусу реактора енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС у понадпроєктний період його експлуатації.

https://doi.org/10.32918/nrs.2022.3(95).03

Посилання

Surveillance specimens. Technical description and instruction for use. 1152.75.00.000 ТО, 60 p.

Grytsenko, O., Diemokhin, V., Ilkovich, V., Bukanov, V., Vasylieva, O. (2011). Some development stages of the additional surveillance program for WWER-1000 reactor. Nuclear and Radiation Safety, 2(50), 29–34. doi: 10.32918/nrs.2011.2(50).06.

Working modernization program for single-row irradiated container assemblies with surveillance specimens of reactor pressure vessel metal of SUNPP Unit 1 PМ.1.0019.0073. SUNPP, 2012, 22 p.

Modernization program for single-row container assemblies with surveillance specimens of reactor pressure vessel metal of SUNPP Unit 3 PМ.3.0019.0123. SUNPP, 26 p.

Modernization program for irradiated container assemblies with surveillance specimens of reactor pressure vessel metal of ZNPP Unit 2 02.РО.00.PМ.205-14/Н. ZNPP, 27 p.

Modernization program for irradiated container assemblies with surveillance specimens of reactor pressure vessel metal of ZNPP Unit 4 04.РО.YC.PМ.276-17/Н. ZNPP, 29 p.

Standard program of monitoring the properties of VVER-1000 reactor pressure vessels metal using surveillance specimens PМ-Т.0.03.120-18. NNEGC “Energoatom”, 2018, 34 p.

SOU NAEK 087:2015. Methodology for radiation embrittlement determination of the reactor pressure vessel metal based on the surveillance specimen test results. Kyiv, 2015, 25 p.

Bukanov, V., Grytsenko, O., Dyemokhin, V., Vasylyeva, E., Pugach, S. (2005). Efficiency estimation of reconstruction technology implementation into surveillance specimens testing. Nuclear and Radiation Safety, 4, 20–23.

Bukanov, V., Diemokhin, V., Grytsenko, O., Ilkovych, V., Kasatkin, O., Pugach, A., Pugach, S., Vasylieva, O. (2015). VVER-1000 pressure vessel and surveillance specimen dosimetry for lifetime extension in Ukraine. International Nuclear Safety Journal, 4(1), 11-17. Retrieved from: www.nuclearsafety.info/international-nuclear-safety-journal/index.php/INSJ/article/view/52/pdf

Implementation of a set of activities on the modernization of single-row container assemblies with surveillance specimens of the reactor pressure vessel metal of the SUNPP Unit 1. Report on stage No. 8/INR NAS of Ukraine, No. 340/38-194, Kyiv, 2016, 43 p.

Implementation of a set of activities on the modernization of single-row container assemblies with surveillance specimens of the reactor pressure vessel metal of the SUNPP Unit 1. Report on stage No. 9/INR NAS of Ukraine, No. 340/38-201, Kyiv, 2016, 25 p.

SOU 73.1-23724640-001-2011. Quality system. Dosimetry of the surveil-lance specimens of VVER-1000 reactor vessel metal. Institute for Nuclear Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2011, 30 p.

Pugach, О., Pugach, S., Diemokhin, V., Bukanov, V., Grytsenko, O. (2021). Uncertainty determination of fast neutron fluence onto WWER pressure vessel metal surveillance specimens. Nuclear Physics and Atomic Energy, 22 (1), 42 – 47. doi: 10.15407/jnpae2021.01.042.

RPV metal surveillance specimens testing of the modernized assembly 5L2 of the SUNPP Unit 1. Report on stage 3/INR NAS of Ukraine, No. 340/38-351, Kyiv, 2021, 33 p.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.