Operational personnel decision-making supportautomatic system at nuclear power plant generating unitsby criterion of technical economic efficiency with dueconsideration of reliability factors
ARTICLE PDF

Keywords

nuclear power plant, power plant unit, imitation model, decision-making support automatic system, reliability and safety

How to Cite

Yefimov, A., Kukhtin, D., Potanina, T., Harkusha, T., & Kavertsev, V. (2018). Operational personnel decision-making supportautomatic system at nuclear power plant generating unitsby criterion of technical economic efficiency with dueconsideration of reliability factors. Nuclear and Radiation Safety, (2(78), 11-19. https://doi.org/10.32918/nrs.2018.2(78).02

Abstract

New methods and approaches to development of nuclear power plant unit imitation models development. An imitation model is proposed for nuclear power plant unit developed on the basis of oriented graph applied to unit flow diagram description logic-numerical operators for calculation of parameters and characteristics determining its operation efficiency, reliability and safety. Automatic system is described developed on the basis of imitation model for decision-making support, applied to analysis of VVER nuclear power plant unit operation efficiency with due consideration of equipment operation reliability and safety indices.

https://doi.org/10.32918/nrs.2018.2(78).02
ARTICLE PDF

References

1. Research report, Yuzhtekhenergo, (1987), “ Thermal tests of pilot samples of two POAT KhTZ K-750-65/3000 turbines for 1500 MW generating unit 1st Stage at Ignalina Nuclear Power Plant”, [“Teplovie ispitaniya golovnih obrazcov dvuh turbin tipa K-750-65/3000 POAT HTZ bloka 1500 MVt st. № 1”], Reg. № 12745, Lvov, pp.136. (Ukr)

2. Research report, Yuzhtekhenergo, (1987), “Thermal tests of K-1000-60/1500-2 turbine set POAT HTZ and power unit 1000 MVt 1st Stage № 1 at Zaporizhzhye NPP”, [“Teplovie ispitaniya turboustanovki K-1000-60/1500-2 POAT HTZ i energobloka 1000 MVt st. № 1 Zaporozskoi AES”] Reg. № 12748, Lvov, pp.140. (Ukr)

3. Palagin, A.A., Yefimov, A.V., Menshikova, E.D., (1991), “Modeling of functional condition and diagnostics of turbine plants”, [“Modelirovanie funkcionalnogo sostoyaniya i diagnostika”], Naukova Dumka Publishers, Kiev, pp.192. (Ukr)

4. Yefimov, A. V., Goncharenko, L. V., Potanina, T. V., Kavertsev, V. L., Menshikova, E. D., Goncharenko, A. L., Garkusha, T. A., Esipenko, T. A., Moll L., al Tuwaini, A .M., (2013), “Improvement and optimization of models, processes, design and operation modes of power equipment at nuclear power plants, hydropower plants and heating boiler houses“, [“Sovershenstvovanie i optimizaciya modeley, processov, konstrukcii i regimov raboti energeticheskogo oborudovaniya AES, TES i otopitelnih kotelnih”], Pidruchnyk, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, pp. 376. (Ukr)

5. Yefimov, A. V., Pylypenko, M. M., Kavertsev, V. L., Garkusha, T. A., (2017), “Reactors and steam generators of nuclear power plant generating units: diagrams, processes, materials, designs, models”, [“Reaktori i parogeneratori energoblokiv AES: shemi, procesi,materiali ,konstrukcii,modeli”], V Spravi LLC, Kharkiv, pp. 420. (Ukr)

6. Potanina, T. V., Yefimov, A. V., (2006), “Development of WWER-1000 nuclear power plant generating unit imitation model for solution of analysis, control and diagnostics tasks”, [“Razrabotka imitacionnoi modeli energobloka AES s VVER-1000 dlya resheniya zadach analiza,upravleniya i diagnostiki”], Transactions of Modeling-2006 Conference, Pukhov Power Engineering Modeling Problems Institute, National Academy of Science of Ukraine, pp.217-220. (Ukr)

7. Potanina, T. V., Yefimov, A. V., (2009), “Simulation modeling for operation of WWER-1000 nuclear power plant generating unit”, Nauka i studia, Nr 2 (14), Przemysl, pp.59-69. (Pl)

8. Anokhin, A. N. , (2013), “Adaptive human-computer interface for nuclear power plant operators”, [“Adaptivnii cheloveko-mashinnii interfeis dlya operatorov atomnih stancii”], Sbornik nauchnykh trudov SNUYaEiP. Obninsk Atomic Power Institute – Branch of National Research Nuclear University “MIFI”,

№ 2(46), Obninsk , pp.16-24.(Rus)

9. Yefimov, A. V., Al Tuwaini, A. M., Zevin, S. L., (2002), “Diagnostic models construction method for power plant equipment”, [“Metod postroeniya diagnosticheskih modelei oborudovaniya energoustanovok”], Vestnik Natsionalnogo Tekhnicheskogo Universiteta ‘KhPI”. Topical issue: Systemic analysis, control and information technologies, Kharkov, pp. 153-157. (Ukr)

10. Kukhtin, D. I., Yefimov, A. V., Garkusha, T. A., (2015), “Mathematical models of power plant generating unit systems and equipments for automatic mode and operation control”, [“Matematicheskie modeli system i oborudovaniya energoblokov elektrostancii dla avtomatizirovannogo upravleniya regimami ih ekspluatacii”], Visnyk Natsionalnoho Tekhnichnoho Universyteta “KhPI” “ Zbirnyk Naukovykh Prats Series Hydraulic Machinery and Hydraulic Units, Kharkiv, pp. 96-104. (Ukr)

11. Algazin, S. D., Kondratyev, V. V., (2008), “Programming in Visual Fortran”, [“Programirovanie na Visual Fortran”], DIALOG MIFI Publishers, Moscow, pp. 472.(Rus)

12. Bartenyev, O. V.,(2000),” Contemporary Fortran”, [“Sovremennii Fortran”], 3rd Ed., Suppl. and Revised, DIALOG MIFI Publishers, Moscow, pp. 449. (Rus)

13. Nazarov, M. V., Artemov I. L., (2016), “Introduction into programming of large calculation tasks in contemporary Fortran using Intel compilers”, [“Vvedenie v programirovanie bolshih vichislitelnih zadach na sovremennom Fortrane s ispolzovaniem kompilyatorov Intel”], NOU “Intuit”, Moscow, pp. 260. (Rus)

14. Zakovorotnyi, O. Yu., (2017), “Synthesis of rolling stock automatic control system on the basis of geometric control theory and neuron networks” [“Sintez avtomatizovanoi sistemi upravlinnya ruhomim skladom na osnovi geometrichnoi teorii keruvannya ta neironnih merezh”], Summary of thesis… for degree of Doctor of Science (Technology): 05.13.07, Kharkiv, pp. 40. (Ukr)