Розробка алгоритму оцінки вразливості джерел іонізуючого випромінювання
ARTICLE PDF

Ключові слова

джерело іонізуючого випромінювання, оцінка вразливості, диверсія, несанкціоноване вилучення, крадіжка, система фізичного захисту

Як цитувати

Sitnikova, O., & Melnyk, A. (2022). Розробка алгоритму оцінки вразливості джерел іонізуючого випромінювання. Ядерна та радіаційна безпека, (1(93), 71-76. https://doi.org/10.32918/nrs.2021.1(93).08

Анотація

Наразі джерела іонізуючого випромінювання розповсюджені та мають широкий спектр застосування. Медицина – одне з перших місць з використання джерел іонізуючого випромінювання, а саме: для лікування онкологічних захворювань, наприклад, брахітерапія, дистанційна променева терапія (за допомогою, зокрема, гамма-ножа). Не менш розповсюджені джерела іонізуючого випромінювання у промисловості: для проведення радіографії (дефектоскопії), калібрування; застосовуються в засобах для вимірювання товщини листового матеріалу, рівня матеріалу в посудинах і трубах, у гамма-детекторах для проведення неруйнівного аналізу зварних швів різних конструкцій та трубопроводів тощо. Рівень небезпеки для людини від джерел іонізуючого випромінювання І та ІІ категорії дуже високий. Такі джерела внаслідок неналежного використання, зберігання чи протиправних дій можуть спричинити в організмі людини стохастичні та детерміновані ефекти у разі контакту з ними без необхідного захисту, як-от за кілька хвилин для джерел іонізуючого випромінювання І категорії та від кількох хвилин до декількох годин для джерел іонізуючого випромінювання ІІ категорії.

До того, у сучасному світі існує велика кількість екстремістських та терористичних угрупувань, які можуть бути зацікавлені у заволодінні джерелами іонізуючого випромінювання для вчинення радіологічної диверсії з використанням пристрою розсіювання радіоактивних матеріалів або випромінюючого пристрою. Тому країни, в яких здійснюється діяльність з використанням джерел іонізуючого випромінювання, повинні виконувати оцінку потенційних загроз і вразливості цих джерел та забезпечувати їх захищеність і збереження. Отже, на часі актуальним є питання розробки підходів до оцінки вразливості джерел іонізуючого випромінювання.

У статті наведено загальний алгоритм проведення оцінки вразливості джерел іонізуючого випромінювання медичного і промислового призначення та стисло описано основні його етапи. Запропонований підхід полягає у використанні як кількісних (згідно з нормативно-правовими актами України), так і якісних показників, отриманих під час експертного оцінювання з врахуванням коефіцієнта конкордації (рівень узгодженості думок).

Метою оцінки вразливості є не лише визначення величини ризику вчинення незаконних дій із джерелами іонізуючого випромінювання, а й врахування можливих сценаріїв їх використання, для подальшого ухвалення рішень на основі ризик-орієнтованого підходу щодо розподілу наявних ресурсів для захисту людей та майна від наслідків зовнішньої радіологічної диверсії у різних місцях-цілях: на масовому заході (святкуванні), у столиці, в урядових будівлях, у туристичному місті тощо.

https://doi.org/10.32918/nrs.2021.1(93).08
ARTICLE PDF

Посилання

Categorization of radioactive sources. Safety guide No. RS-G-1.9. Vienna, IAEA, 2006, 57 p.

Technical specifications for sealed radiation sources. Approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1382 of 5 December 2007.

The procedure for determining the level of physical protection of nuclear facilities, nuclear materials, radioactive waste and other radiation sources according to their category. Approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 625 of 26 April 2003. Official Gazette of Ukraine, 2003, 18, 98 p.

NP 306.7.086-2004. Accounting and control of nuclear materials, physical protection of nuclear materials and nuclear facilities. Glossaries of Ukrainian terms. Glossaries: english-russian-ukrainian. Approved by SNRCU Order No. 101 of 8 June 2004.

On the physical protection of nuclear facilities, nuclear materials, radioactive waste, and other radiation sources. Law of Ukraine No. 2064-III dated 19 October 2000. Update date: 28 December 2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2064-14#Text.

The procedure for assessing vulnerability of nuclear facilities and nuclear materials. Approved by Order of the State Nuclear Regulatory Committee of Ukraine No. 169 dated 30 November 2010. Official Gazette of Ukraine, 2011,100, 165 p.

Risk informed approach for nuclear security measures for nuclear and other radioactive material out of regulatory control. Implementing guide. IAEA Nuclear Security Series No. 24-G. Vienna, IAEA, 2015, 69 p.

Nuclear security assessment methodologies for regulated facilities. IAEA-TECDOC-1868. Vienna, IAEA, 2019, 144 p.

Hrabovetskyi, B. (2010). Methods of expert assessments: theory, methodology, areas of use: monograph. Vinnytsia, VNTU, 171 p.

Intelligent control systems. Course of lectures on expert assessment systems of section “Fundamentals of artificial intelligence” of the credit module “Intelligent control systems” for students in specialty 151 “Automation and computer-integrated technologies”. Compiled by Yaroshchuk L., Kyiv, Sikorsky KPI, 2017, 40 p.