Робота з громадськістю та ЗМІ як складова системи комунікацій у сфері ядерної та радіаційної безпеки
ARTICLE PDF

Ключові слова

доступ до інформації, інформування, комунікація, медіа, моніторинг, робота з громадськістю, чорнобильська катастрофа, ядерна та радіаційна безпека

Як цитувати

Shevchenko, I., Verbytska, T., Arsentieva, T., & Musikhina, L. (2022). Робота з громадськістю та ЗМІ як складова системи комунікацій у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Ядерна та радіаційна безпека, (1(93), 10-15. https://doi.org/10.32918/nrs.2021.1(93).01

Анотація

Роль інформації у житті людини надзвичайно висока, особливо, якщо це стосується таких стратегічних сфер як атомна енергетика. Досвід чорнобильської трагедії та інформаційна блокада, штучно створена керівництвом Радянського Союзу, лишили по собі незворотні процеси у суспільних настроях. Люди почали з пересторогою ставитися до галузі, що значно ускладнило процес функціонування та спорудження нових потужностей АЕС у країні.

Інформування населення щодо питань ядерної та радіаційної безпеки гостро постали у період після чорнобильської техногенної катастрофи. Аналіз повідомлень у ЗМІ 1986-1991 роках дав змогу оцінити рівень активності держави у комунікаційному процесі, а спостереження за суспільними настроями – відслідкувати роль інформації та її якості на настрої та психологічно-емоційну поведінку соціуму.

Виникла потреба у створенні системи, яка б задовольняла потреби населення в отриманні оперативної, зрозумілої, а головне -– достовірної інформації. У статті розглядаються особливості організації та функціонування відділу зв’язків з громадськістю Державного підприємства «Державний науково-технічний центр» з ядерної та радіаційної безпеки», як організації науково-технічної підтримки національного ядерного регулюючого органу – Державної інспекції ядерного регулювання України. Розглянуто основні чинники, що зумовили розвиток напряму роботи з громадськістю з питань ядерної та радіаційної безпеки загалом, та в Державному підприємстві «Державний науково-технічний центр» з ядерної та радіаційної безпеки» зокрема, а також порушено важливі питання щодо забезпечення ефективного комунікаційного процесу.

https://doi.org/10.32918/nrs.2021.1(93).01
ARTICLE PDF

Посилання

Convention on Early Notification of a Nuclear Accident. Ratified (with reservation) by Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the USSR No. 3339-XI of 30 December 1986. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_026.

Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiation Emergency. Ratified (with reservation) by the Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the USSR No. 3339-XI of 30 December1986. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_027#Text.

Preparedness and response for a nuclear or radiological emergency. General safety requirements No. GSR Part 7. Vienna, IAEA, 2015.

Method for the development of emergency response preparedness for nuclear or radiological accidents. IAEA TECDOC-953. Vienna, IAEA. 1997.

On the use of nuclear energy and radiation safety. Law of Ukraine No. 39/95-VR of 8 February 1995 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-вр/.

Provisions on the State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine. Approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 363 of 20 August 2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/363-2014-p#n15.

PSP 009. Provisions on the public relations department. Kyiv, SSTC NRS, 2019, 9 p.

PL 009-05. Provisions on the SSTC NRS website. Kyiv, SSTC NRS, 2020, 25 p.

Territorial integrity of Ukraine. UN General Assembly Resolution 68/262 of 27 March 2014.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.