Питання категоризації персоналу під час перегляду НРБУ-97 відповідно до стандартів ЄС
ARTICLE PDF

Ключові слова

гранична доза, категоризація персоналу, норми радіаційної безпеки, НРБУ-97, GSR Part 3

Як цитувати

Bogorad, V., Lytvynska, T., Slepchenko, O., & Bielykh, D. (2021). Питання категоризації персоналу під час перегляду НРБУ-97 відповідно до стандартів ЄС. Ядерна та радіаційна безпека, (4(92), 19-26. https://doi.org/10.32918/nrs.2021.4(92).03

Анотація

Стаття присвячена одному з актуальних питань переходу України на нові норми радіаційної безпеки, проєкт яких на сьогодні активно обговорюється фахівцями. У статті розглянуті питання категоризації персоналу, надана коротка характеристика відображення цих аспектів у чинних Державних гігієнічних нормативах «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)» та зміни, що пропонуються до введення проєктом нового документа. У статті також наведено коротку характеристику чинних Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)» та «General Safety Requirements Part 3» (GSR Part 3) і уточнюючі роз’яснення до таких понять як ситуація опромінення та гранична доза.

Головною темою статті є проблеми, пов’язані зі зміною принципів категоризації персоналу та введенням нових критеріїв встановлення категорії персоналу. Автори в рамках статті наводять своє бачення цієї проблеми, пов’язуючи її вирішення з поняттям граничної дози як інструмента оптимізації.

Стаття, на думку авторів, має зацікавити широке коло як фахівців у сфері радіаційного захисту, які безпосередньо працюють у різних сферах використання джерел іонізуючого випромінювання, так і фахівців, які безпосередньо займаються нормуванням в напрямку регулювання безпеки поводження з джерелами іонізуючого випромінювання.

https://doi.org/10.32918/nrs.2021.4(92).03
ARTICLE PDF

Посилання

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the implementation of the Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part” No. 1106 of 25 October 2019.

Council Directive 2013/59/Euratom of 5 December 2013 laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionizing radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/97/43/Euratom and 2003/122/Euratom.

Radiation protection and safety of radiation sources: international basic safety standards. General safety requirements Part 3 No. GSR Part 3, Vienna: IAEA, 2014.

Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine “On approval of the state radiation safety standards of Ukraine. Public health in planned exposure situations. NRBU-2021-P. URL: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-derzhavnih-sanitarnih-norm-ta-pravil-normi-radiacijnoi-bezpeki-ukraini-zabezpechennja-sanitarnogo-ta-epidemichnogo-blagopoluchchja-naselennja-v-planovih-situacijah-oprominennja-nrbu-2021-p (date of appeal 17 November 2021).

DGN 6.6.1.-6.5.001-98. Radiation safety standards of Ukraine (NRBU-97).

International basic safety standards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources. IAEA Safety Series No. 115. Vienna: IAEA, 1996.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.