Забезпечення якості науково-технічної підтримки державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Анотація

Наведено опис системи управління якістю, впровадженої в ДНТЦ ЯРБ відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001, що сприяло підвищенню ефективності науково-технічної та експертної підтримки державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

https://doi.org/10.32918/nrs.2008.11-1(37).10
ARTICLE PDF

Посилання

ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положения та словник.

ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги.

ДСТУ ISO/TR 10013:2003. Настанови з розроблення документації системи управління якістю.

ЗНЯ 4.2.2/005.001:2006. Система управління якістю. Загальна настанова з якості.