Фотоемісійна зарядка пилових частинок в аерозолі

Анотація

Розглянуто фотоемісійну зарядку пилових частинок у буферному нейтральному газі в умовах пилоутворення лавоподібних паливовмісних мас 4-го блока Чорнобильської АЕС. Запропоновано модель фотоемісійної плазми, яка заснована на нейтралізації частини заряду частинок електронами, що становлять фон для утворення просторового заряду біля поверхні частинок. Показано, що в рамках такої моделі можливе існування як позитивних, так і негативних потенційних бар'єрів на границі електронний газ — частинка, що може служити однією із причин агломерації частинок при впливі радіаційного випромінювання на аерозоль.

https://doi.org/10.32918/nrs.2008.11-1(37).05
ARTICLE PDF

Посилання

Фортов В. Е., Храпак А. Г., Храпак С. А., Молотков В. И., Петров О. Ф. Пылевая плазма // УФН. — 2004. — Т. 174., № 5. — С. 495—544.

Shukla P. К. Dust acoustic wave in a thermal dusty plasma // Phys. Rev. E. — 2000. — V. 61, No. 6. — P. 7249—7251.

Benilov M. S. Bohm criterion for a plasma composed of electrons and positive dust grain // Phys. Rev. E. — 2000. — V. 63, No. 1. — P.016410.

Shukla P. K. and Stenflo L. Potential of a Test Charge in a Dust-Electron Plasma // Физика плазмы. — 2001. — V. 27, No. 10. — P. 958—960.

Zheng-Xiong Wang, Yue Liu, Jin-Yuan Liu, and Xiaogang Wang. Dust-acoustic solution in dust-electron plasmas induced by ultraviolet irradiation // Phys. Plasmas. — 2005. — V. 12, No. 1. — P. 014505.

Vishnyakov V. J., Dragan G. S. Ordered spatial structures of dust grains in the thermal plasma // Phys. Rev. E. — 2006. — V. 73, No. 2. — P. 026403.

Vishnyakov V. L. and Dragan G. S. Thermoemission plasmas: Theory of neutralizing charges // Phys. Rev. E — 2006. — V. 74, 036404.

Vishnyakov V J. The bulk plasmas potential as a tool for dust grains interactions describing // Ukr. J. Phys. — 2005. — V. 50, No. 2. —P. 198—202.

Pollock E. L., Hansen J. P. Statistical Mechanism of Dense Ionized Matter. II. Equilibrium Properties and Melting Transition of the Crystallized One-Component Plasma // Phys. Rev. A. — 1973. — V. 8, No. 6. — P.3110—3122.