Система мониторингу активної зони для проекту кваліфікації ядерного палива США для України

Анотація

Розглянуто основні цілі та задачі модернізації обчислювального комплексу штатної системи внутріреакторного контролю реактора ВВЕР-1000 для підтримки експлуатації ТВЗ виробництва фірми «Вестингауз» на українських АЕС. Наведено короткий опис Концепції модернізації, функціональних можливостей нового обладнання та основних етапів вводу модернізованої системи до промислової експлуатації на енергоблоці № 3 ЮУ АЕС.

https://doi.org/10.32918/nrs.2008.11-1(37).03
ARTICLE PDF

Посилання

В. А. Брагин, И. В. Батенин, М. Н. Голованов и др. Системы внутриреакторного контроля АЭС с реакторами ВВЭР / Под ред. Г.Л.Левина. — М.: Энергоатомиздат, 1987.

William A. Boyd and R. Wade Miller. The beacon on-line core monitoring system: functional upgrades and applications // Proceedings of a Specialists' Meeting on In-core Instrumentation and Reactor Core Assessment, Mito-shi, Japan, 14—17 October, 1996.