Впровадження сучасних методів оцінки ядерної безпеки систем поводження з відпрацьованим паливом на АЕС України

Анотація

Як показав аналіз ядерної безпеки основних систем поводження з відпрацьованим паливом, не всі вони задовольняють вимогам нормативних документів. Проте подібну невідповідність не слід розглядати тільки як недоліки систем. Значною мірою це наслідок надлишкового консерватизму, закладеного в нормативних вимогах, який, в свою чергу, є наслідком недостатнього розвитку засобів моделювання процесів у ядерному паливі, може бути значно зменшений за  рахунок більш точного моделювання паливних систем без зниження рівня ядерної безпеки цих систем.

ARTICLE PDF

Посилання

Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики (ПН АЭГ-14-029).

Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88.

Звіт про науково-дослідну роботу за контрактом NRA-01/05-00 "Розвиток ліцензійних та інспекційних можливостей. Консерватизм в оцінці безпеки транспортування та зберігання ядерного палива" / Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ). — 2003.

Code federal regulation. TitlelO. U.S.Governement printing office. — 1995.

Implementation of burnup credit in spent fuel management systems. IAEA-TECDOC-1241. - 2001.

Practices and developments in spent fuel burnup credit applications. IAEA-TECDOC-CD-1378. — 2003.

International conference on management of spent fuel from nuclear power reactors. IAEA-CN-144. — 2006.

Белодед E. И., Горбаченко О. В., Игнатченко А. И., Ковбасенко Ю. П. Внедрение методики учета выгорания топлива в практику оценки ядерной безопасности при обращении с отработавшим топливом // Ядерная и радиационная безопасность. — 2004. — № 3. — С.56—62.

Хранение отработавшего топлива в вентилируемом контейнере СХОЯТ ВВЭР-1000. Порядок получения разрешений, требования к документации и расчетам нейтронно-физических характеристик загрузки ВКХ СХОЯТ ЗАЭС. ГНД 95.1.01.02.50-02. — 2002.

Методические указания по выполнению обоснования ядерной безопасности топливной загрузки ВКХ СХОЯТ с учетом глубины выгорания отработавшего ядерного топлива. ОО.ОБ.УУ.МУ.ОЭ. — 2003.

Ковбасенко Ю. П. Сравнительный анализ изотопного состава отработавшего топлива реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР1000 // Ядерная и радиационная безопасность. —2005. — № 2. —С. 51—57.