Концепція розвитку інформаційного середовища у Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки

Анотація

Дана стаття містить опис заключного етапу робіт за контрактом № 409199-A-R4 та являє собою вироблення стратегії довгострокового розвитку та удосконалення інформаційної системи ДНТЦ ЯРБ для підвищення ефективності роботи підприємства.

https://doi.org/10.32918/nrs.2008.11-2(38).09
ARTICLE PDF

Посилання

Закон Украины "Про інформацію".

Закон Украины "Про захист інформації в автоматизованих системах".

Порядок подключения к глобальным сетям передачи данных, утвержденный Постановлением КМУ от 12 апреля 2002 г. № 522.

Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджені Постановою КМУ № 373 від 29. 03. 06.

Устав Государственного предприятия «Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности».

СТП 338.02.15.043-2000. Система якості. Положения про локальну обчислювальну мережу ДНТЦ ЯРБ.

СТП 338.02.15.048-2000. Система якості. Інструкція адміністратора локальної обчислювальної мережі ДНТЦ ЯРБ.

СТП 338.02.15.047-2000. Система якості. Інструкція користувача локальної обчислювальної мережі ДНТЦ ЯРБ.

СТП 338.02.15.045-2000. Система якості. Загальні вимоги до баз даних внутрішнього використання.

СТП 338.02.05.031-2001 Система якості. Положення про порядок обліку розрахункових кодів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.