Експертиза звітів з аналізу безпеки як важлива частина ліцензування нових енергоблоків АЕС України

Анотація

Описано одну з найважливіших робіт, виконаних фахівцями відділу аналізу експлуатаційної безпеки АЕС Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) під час введения в експлуатацію нових енергоблоків на Хмельницькій та Рівненський АЕС України.

https://doi.org/10.32918/nrs.2008.11-2(38).08
ARTICLE PDF

Посилання

Закон України "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку".

Закон України "Про дозвільну діяльність".

Требования к содержанию отчета по анализу безопасности АС с реакторами типа ВВЭР на стадии выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию: КНД 306.302-96 / Минэкобезопасности Украины, Администрация ядерного регулирования. — К., 1996.

Отчет по анализу безопасности. Состав и содержание отчета по анализу безопасности энергоблоков № 2 ХАЭС и № 4 РАЭС. 43-923.202.020.ТП00, утвержденный письмом Госатомрегулирования Украины № 15-348 от 12.04.01.

Попередній звіт про виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки за матеріалами "Хмельницкая АЭС, энергоблок № 2. Отчет по анализу безопасности". № 2004 — ЗАБ — 3262/1 — 2ХАЕС.

Звіт про виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки за матеріалами "Хмельницкая АЭС, энергоблок № 2. Окончательный отчет по анализу безопасности". № 05-09-3782.

Звіт про виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки за матеріалами "Дополнительные материалы к главам 4 и 15 ОАБ блока № 2 Хмельницкой АЭС в связи с внедрением ТВСА".

Попередній звіт про виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки за матеріалами "Ровенская АЭС, энергоблок № 4. Отчет по анализу безопасности". № 2004 — ЗАБ — 3262/1 — 4РАЕС.

Звіт про виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки за матеріалами "Ровенская АЭС, энергоблок № 4. Окончательный отчет по анализу безопасности". № 05-09-3873.