Особливості оцінки впливу на оточуюче середовище при знятті з експлуатації дослідницького реактора ВВР-М

Анотація

Проведено аналіз основних факторів впливу на довкілля при роботах із зняття з експлуатації дослідницького реактора ВВР-М та порівняння особливостей радіаційного моніторингу при його експлуатації та при знятті з експлуатації.

https://doi.org/10.32918/nrs.2008.11-3(39).07
ARTICLE PDF

Посилання

Стратегічний план використання дослідницького ядерного реактора ВВР-М Інституту ядерних досліджень HAH України. Затверджено НАНУ 5.07.2004.

НП 306.2.02/1.004-98, Загальні положения забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій і дослідницьких ядерних реакторів. — 1998.

Концепція зняття з експлуатації дослідницького реактора ВВР-М НЦ ІЯД HAH України. — К., 2001.

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8.02.1995, № 39/95-ВР.

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.1995, № 255/95-ВР.

НД 306.607-95 Поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до поводження з радіоактивними відходами до їх захоронения. Загальні положения. — 1995.

Decommissioning techniques for research reactors, Technical Report Series 373, IAEA, 1994.

Radiological characterization of shut down nuclear reactors for decommissioning purposes, Technical Report Series 389, IAEA, 1998.

State-of-the-art technology for decontamination and dismantling of nuclear facilities, Technical Report Series 395, IAEA, 1999.

On-site disposal as a decommissioning strategy, TECDOC 1124, IAEA, 1999.

Organization and management for decommissioning of large nuclear facilities, Technical Report Series 399, IAEA, 2000.

Transition from operation to decommissioning of nuclear installations, Technical Report Series 420, IAEA, 2004.

Safety considerations in the transition from operation to decommissioning of nuclear facilities, Safety Report Series 36, IAEA, 2004.

Decommissioning of research reactors: evolution, state of the art, open issues, Technical Report Series 446, IAEA, 2006.

Management of problematic waste and material generated during the decommissioning of nuclear facilities, Technical Report Series 441, IAEA, 2006.

Decommissioning of nuclear power plants and research reactors, Safety Guide WS-G-2.1, IAEA, 1999.

Selection of decommissioning strategies: issues and factors, TECDOC 1478, IAEA, 2005.

Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды / Под общ. ред. А. И. Марея и А. С. Зыковой. — М., 1980.

Звіт про науково-дослідну роботу "Міграція природних та штучних (техногенних) радіонуклідів у компонентах назем-них та водних екосистем різних грунтово-кліматичних зон України" / ІЯД HAH України. — 1999.

Звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження впливу АЕС на регіональні екосистеми для побудови моделі управління радіаційним станом системи "АЕС – навколишнє середовище"» / ІЯД НАН України. — 2002.

Сваричевська О. В., Кузьміна А. К, Бекірова Г. О. тa ін. Радіаційний моніторинг об'єктів навколишнього природного середовища в зоні впливу дослідницького реактора ВВР-М і тритієвих лабораторій НЦ "ІЯД" НАН України (1995-2000 pp.) // 36. наук, праць ІЯД. - 2002. — № 1(7). — С 107 - 112.

Сваричевська О. В., Шовкун М. О., Кузьміна А. Й. та ін. Результати досліджень вмісту техногенних радіонуклідів в зразках ґрунту із спостережних свердловин дослідницького реактора ВВР-М НЦ "ІЯД" НАН України / Матеріали наук, конференції ІЯД НАНУ: Збірник доповідей. — 1999. — С. 270. — 272.

Коваль Г. М., Дрозд I. П., Сваричевська О. В. Радіоекологічна ситуація на забруднених територіях у доаварійний період // Чорнобильська катастрофа. - К.: Наук, думка, 1996. — С. 203 — 218.

Дослідження статистичних закономірностей в системі АЕС – навколишнє середовище: Звіт, № держреєстрації 0102U005195. — К., 2006. — 88 с.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.