Аналіз ремонтної документації на АЕС України

Анотація

Наведено огляд існуючої нормативної бази у сфері технічного обслуговування і ремонту устаткування АЕС та аналіз порушень унаслідок неякісного виконання цих робіт. Мета статті — оптимізація вимог до складу та мінімального обсягу документе, необхідних для проведения технічного обслуговування і ремонту, рекомендації щодо їх удосконалення.

https://doi.org/10.32918/nrs.2008.11-4(40).05
ARTICLE PDF

Посилання

ГКД 34.20.507-2003. Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила.

СОУ-Н ЯЕК 1.010:2008. Правила організації технічного обслуговування і ремонту систем та обладнання атомних електростанцій.

РД 53.025.010-89. Система технического обслуживания и ремонта атомных электростанций. Нормативные документы ТО и планового ремонта оборудования.

ГОСТ 2.601. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

СТП 0.05.056-2006. Система технического обслуживания и ремонта оборудования атомных электростанций. Разработка ремонтной документации. Основные положения.

ГОСТ 2.602. Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы.

ПНАЭ Г-7-008-89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов АЭУ.

РД 53.025.014-89. Система технического обслуживания и ремонта АЭС. Документы технического контроля сварки и наплавки при ремонте оборудования. Виды и правила оформления.

J. Rasmussen. What can be learned from human error reports // In K. Duncan, M. Gruneberg & D. Wallis; Changes in Working Life. — London, Wiley. 1980.

James Reason. Managing the Risks of Organizational Accidents. — Ashgate Publishing, 1997.

ДСТУ 1.3:2004. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов.

IRS Topical Studies of maintenance events involving quality assurance, human factors and procedural issues. Preliminary report. Phase 1. A broad review and analysis of maintenance-related events reported to IRS, David Stimpson, United Kingdom, 2005.