Система управління якістю державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у сфері використання ядерної енергії

Анотація

Розглянуто питання запровадження в Державному комітеті ядерного регулювання України системи управління якістю, заснованої на міжнародних стандартах серії ISO 9000. Узагальнено основні послуги, що надає комітет своїм споживачам, а також параметри оцінки якості цих послуг, наведено основні процеси та їх взаємозв'язок.

https://doi.org/10.32918/nrs.2009.12-1(41).01
ARTICLE PDF

Посилання

ДСТУ ISO 9001—2001 "Системи управління якістю. Вимо¬ги", введений в дію наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 р. № 317.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 p. № 614 "Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади".

Указ Президента України від 5 грудня 2000 р. № 1303/2000 "Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки".

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" №39/95-ВР від 08 лютого 1995 р.

Положения про Державний комітет ядерного регулювання України (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1830).

Загальна настанова з управління якістю Держатомрегулювання (СУЯ—02), введена наказом Держатомрегулювання від 25.07.2008 № 143.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.