Забезпечення контролю радіаційної безпеки дослідницького реактора ВВР-М

Анотація

Описано систему радіаційного захистута контролю дослідницького реактора ВВР-М і досвід її експлуатації. Подано перелік радіаційних факторів при нормальній роботі реактора та встановлено основні напрямки діяльності щодо забезпечення радіаційної безпеки. Наведено статистичну інформацію стосовно контролю опромінення персоналу та викидів радіоактивних аерозолів. Описано задачі та структуру системи аварійного реагування на аварії та надзвичайні ситуації. Представлено комплекс технічних рішень з модернізації системи радіаційного захисту та контролю.

https://doi.org/10.32918/nrs.2009.12-2(42).05
ARTICLE PDF

Посилання

Бать Г. А., Коченов А. С, Кабанов Л. А. Исследовательские ядерные реакторы. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 280 с.

Стратегічний план використання ДЯР ВВР-М. — К., 2004.

The safety of nuclear installations, Safety Series 110, IAEA, 1993.

Safety of research reactors: safety requirements. Safety standards series NS-R-4, IAEA, 2005.

Оптимизация радиационной защиты при контроле облучения персонала. Серия докладов по безопасности № 21, МАГАТЭ, 2003.

Occupational radiation protection. Safety Guide. Safety Standards Series No. RS-G-1.1, IAEA, Vienna, 1999

Програма радіаційного захисту персоналу при експлуатації ДЯР ВВР-М, №ПР-2-033-05, 2001.

Положения про роботу служби радіаційного контролю реактора, № ПРК-2-071-05, 2004.

Технологічний регламент ДЯР ВВР-М (ТР-3-2/005-05), 2000.

Інструкція з експлуатації ДЯР ВВР-М, № ІЕ-2-006-05, 2004.

Контрольні рівні опромінення персоналу (категорії А) ДЯР ВВР-М-№КР-2-03905, 2004.

Контрольні рівні викидів ДЯР ВВР-М №КР-2-038-05, 2004.

Аварійний план на випадок аварій на ДЯР ВВР-М ІЯД НАНУ, №АП.04/02-05, 2005.

План взаємодії при ліквідації аварії з викиданням або загрозою викидання радіоактивних речовин на дослідницькому ядерному реакторі ВВР-М ІЯД НАНУ, №ПВ-2-06905, 2004.

Оценка радиационных последствий аварий на исследовательских реакторах (методика расчета): Отчет ИАЭ им. Курчатова, инв. № 60/352. - М., 1987.

Аспекты радиационной защиты при проектировании атомных электростанций. Серия норм МАГАТЭ по безопасности, №NS-G-1.13. ВЕНА, 2008.

V.N. Shevel et ah, Improvement of the radiation protection system at the WWR-M reactor. Proc. 2nd Int. Conference "Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy", 9-15 June, 2008, Kyiv, Ukraine.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.