Розробка вимог до використання імовірнісних методів для оптимізації технічного обслуговування та ремонтів обладнання

Анотація

Об’єктом дослідження є використання ризик-орієнтованих підходів (РОП) у регулюючій діяльності та експлуатації АЕС України, а саме оптимізація технічного обслуговування і ремонтів (ТОІР) з використанням імовірнісних методів. Наведено основні принципи та вимоги до оптимізації ТОІР з використанням РОП.

https://doi.org/10.32918/nrs.2009.12-3(43).08
ARTICLE PDF

Посилання

Рішення Колегії Держатомрегулювання України № 9 «З питань застосування оцінки ризиків в регулюванні безпеки ядерних установок» від 13.11.2001.

НАЭК “Энергоатом”, Госатомрегулирования Украины. Программа внедрения риск-ориентированных подходов в регулирующей деятельности и эксплуатации АЭС Украины. — К., 2003.

Застосування ризик-орієнтованих підходів у діяльності по регулюванню безпеки АЕС України. Основні положення (НП 306.2.01.1-05) / Державний комітет ядерного регулювання України. — К., 2005.

Анализ и оценка технико-экономических эффектов при внедрении «Программы перехода на выполнение ремонтов по техническому состоянию оборудования и реализации риск-ориентированного подхода к ремонту и эксплуатации энергоблоков» / ООО «Энергориск». — К., 2004.

International Atomic Energy Agency. Guidance for Optimizing Nuclear Power Plant Maintenance Programmes. — IAEA-TECDOC-1383. — Vienna, 2003.

International Atomic Energy Agency. Advances in Safety Related Maintenance — IAEA-TECDOC-1138. — Vienna, 2000.

US Nuclear Regulatory Commission. Regulatory Guide 1.177 “An Approach for Plant-Specific, Risk-Informed Decisionmaking: Technical Specifications”, 1998.

US Nuclear Regulatory Commission. An Approach for Determining The Technical Adequacy Of Probabilistic Risk Assessment Results por Risk-Informed Activities, Regulatory Guide 1.200, 2004.

International Atomic Energy Agency. Applications of Probabilistic Safety Assessment (PRA) for Nuclear Power Plants. — IAEA- TECDOC-1200. — Vienna, 2001.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.