Капсулювання гарячим ізостатичним пресуванням пошкоджених твелів

Анотація

Представлено основні результати макетних досліджень і експериментального опрацювання методу гарячого ізостатичного пресування для отримання довгомірної не скривленої захисної капсули, що містить відпрацьовану ТВЗ або пошкоджені твели РБМК усередині корозійно- і радіаційностійкої монолітної товстостінної склокерамічної оболонки.

https://doi.org/10.32918/nrs.2009.12-3(43).07
ARTICLE PDF

Посилання

Hedman Т. The Swedish Programs enters the site selection phase // J. Radwaste Solutions. — 2003, March/April. — P. 53—60.

Ажажа Ж. С., Габелков С. В., Линник Ю. А. и др. Исследование капсулирования отработавшей ТВС РБМК горячим изостатическим прессованием // Атомная энергия. — 2007. — Т. 103, вып. 6. — С. 347—352.

Саєнко С. Ю., Габелков С. В., Тарасов Р. В. та ін. Спосіб капсулювання радіоактивних відходів: пат. № 52494 Україна: МПК G21F9/26; опубл. 16.12.02, Офіц. Бюл. Укрпатента «Пром. власність», № 12.

Ажажа Ж. С., Ашихмин В. П, Линник Ю. А. и др. Создание газостатического оборудования для отработки процессов кондиционирования высокоактивных отходов // Энергетика и электрификация. — 2005. — № 7. — С. 52—55.

Саенко С. Ю. Капсулирование отработанного ядерного топлива в защитные стеклокерамические формы: технологический подход и оценка применения // В сб.: Междунар. конф. «Обращение с отработанным ядерным топливом». — К., 2000. — С. 32—5.

Саенко С. Ю., Габелков С. В., Ажажа Ж. С. и др. Изучение влияния -облучения на физико-механические свойства стеклокерамических материалов для изоляции радиоактивных отходов // В сб: 17-я Междунар. конф. по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению. — 2006. — С. 249—250.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.