Аналіз доцільності перегляду національних регулюючих документів стосовно локалізуючих систем безпеки атомних станцій на основі їх порівнянь з європейськими стандартами
ARTICLE PDF

Як цитувати

Ryzhov, D., Shugaylo, O.- i, Shugaylo, O.- r, Krytskyy, V., Boichuk, V., & Buryak, R. (2009). Аналіз доцільності перегляду національних регулюючих документів стосовно локалізуючих систем безпеки атомних станцій на основі їх порівнянь з європейськими стандартами. Ядерна та радіаційна безпека, 12(3), 15-19. https://doi.org/10.32918/nrs.2009.12-3(43).03

Анотація

Наведено основні результати порівняльного аналізу положень чинних в Україні нормативних документів стосовно локалізуючих систем безпеки АЕС із сучасними стандартами МАГАТЕ, ЄС та Російської Федерації. Проаналізовано доцільність перегляду чинних українських норм і правил та розробки нових стандартів, сформульовано відповідні рекомендації щодо удосконалення сучасної національної нормативної бази з проектування, виготовлення, будівництва (монтажу), улаштування та експлуатації локалізуючих систем безпеки АЕС.

https://doi.org/10.32918/nrs.2009.12-3(43).03
ARTICLE PDF

Посилання

НП 306.2.141-2008. Загальні положення безпеки атомних станцій.

ПНАЭ Г-10-021-90. Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций.

ПНАЭ Г-10-007-89. Нормы проектирования железобетонных сооружений локализующих систем безопасности атомных станций.

ПНАЭ Г-10 012-89. Атомные станции. Стальные защитные оболочки. Нормы расчета на прочность.

НП 306.2.141-2008. Загальні положення безпеки атомних станцій.

Енергетична стратегія України на період до 2030 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. № 145-р.

НП-010-98. Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций.

Звіт по етапу I договору № 03/1.1Н2008/08-14 від 06.08.2008 р. між ДКЯРУ та ДНТЦ ЯРБ на виконання НДР «Проведення порівняльного аналізу з сучасними стандартами МАГАТЕ та ЄС, аналізу застосування та підготовка технічного завдання та плану розробки національних регулюючих документів стосовно локалізуючих систем безпеки атомних станцій. Аналіз стандартів МАГАТЕ, NEA, WENRA та інших міжнародних організацій щодо проектування та експлуатації локалізуючих систем безпеки АЕС, здійснення порівняльного аналізу між окремими вимогами міжнародних стандартів та чинними в Україні нормативно-правовими актами». — К.: ДНТЦ ЯРБ, 2008.

Звіт по етапу 2 договору № 03/1.1Н2008/08-14 від 06.08.2008 р. між ДКЯРУ та ДНТЦ ЯРБ на виконання НДР «Проведення порівняльного аналізу з сучасними стандартами МАГАТЕ та ЄС, аналізу застосування та підготовка технічного завдання та плану розробки національних регулюючих документів стосовно локалізуючих систем безпеки атомних станцій. Підготовка проектів технічних завдань на розробку нових чи перегляд існуючих нормативних актів та планів удосконалення нормативно-правової бази». —К.: ДНТЦ ЯРБ, 2008.

Серия норм МАГАТЭ по безопасности «Безопасность атомных электростанций: Проектирование». Требования № NS-R-1.

Серия норм МАГАТЭ по безопасности «Проектирование систем защитной оболочки реактора для атомных электростанций». Руководство №NS-G-1.10.

Pilot Study on Harmonisation of Reactor Safety in WENRA Countries/ WENRA Working Group on Reactor Harmonisation, March 2003.

ПНАЭ T-I0 03I-92. Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных станций.

ВУ-ІС-83. Временные указания по подготовке производства к проведению работ по сварке и контролю сварных соединений герметизирующих облицовок защитных оболочек и помещений системы локализации аварии АЭС, подконтрольных Госгортехнадзору СССР.

ПНАЭ T-I0032-92. Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных станций.

ВУ-2С-83. Временные указания по методам и нормам контроля сварных соединений герметизирующих облицовок защитных оболочек и помещений системы локализации аварий АЭС, подконтрольных Госгортехнадзору СССР.

Рекомендации по наблюдениям за напряженным состоянием защитных оболочек АЭС с реакторами ВВЭР-1000.

Инструкция по техническому обслуживанию системы преднапряжения защитных оболочек АЭС с унифицированными энергоблоками ВВЭР-1000 типа В-320.

Инструкция по техническому обслуживанию системы предварительного напряжения защитных оболочек головной серии и модернизированной конструкции для АЭС с энергоблоками ВВЭР-1000 типов 302, 338 и 187.

ПНАЭ Г-7-009-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения.

ПНАЭ Г-7-010-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля.

ПНАЭ Г-7-008-89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

ПиН АЭ-5.6. Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа.

ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво в сейсмічних районах України.

ДБН В 2.2.5-97. Захисні споруди цивільної оборони.

ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

Серия норм МАЕАТЭ по безопасности «Проектирование и аттестация сейсмостойких конструкций для атомных электростанций». Руководство по безопасности № N8-00.6.

Серия норм МАЕАТЭ по безопасности «Оценка сейсмического риска для атомных электростанций». Руководство по безопасности №N8-0-33.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.