Аналіз міжнародної практики впровадження принципу оптимізації при знятті з експлуатації енергоблоків AEC

Анотація

Наведено результати аналізу сучасної практичної діяльності щодо застосування принципу оптимізації радіаційного захисту. Розглядаються загальні організаційні та методичні рекомендації із запровадження оптимізаційних процедур у діяльність зі зняття енергоблоків АЕС з експлуатації.

ARTICLE PDF

Посилання

1. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.95 № 39/95-ВР.

2. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): Державні гігієнічні нормативи: ДГН 6.6.1-6.5.001-98 / Комітет з питань гігієнічного регламентування; Нац. комісія з радіаційного захисту населення України. — К., 2000. — 135 с.

3. Носовский А. В., Богорад В. И., Слепченко А Ю. и др. Радиационная безопасность и защита на атомных электрических станциях: Монография / Под ред. А. В. Носовского. — X.: Оберіг, 2008. — 356 с. — (Серия «Безопасность атомных станций»).

4. Носовский А .В. Досвід зняття з експлуатації енергоблоків атомних електричних станцій // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2003. — № 5 (31). — С. 27—35.

5. Положительный опыт при управлении работами: Руководство, подготовленное для Комитета по радиационной защите и охране здоровья АЯЭ группой экспертов ISOE по воздействию управления работами на профессиональное облучение. — 1996.

6. Шибер К. Радиационная защита и организация остановок в работе блоков на АЭС Клинтон (США): Доклад CEPN R-229, сентябрь 1994 г.

7. Шибер К. Общее введение к управлению работами на примере опыта Франции и международного опыта: Практикум по оптимизации радиационной защиты при проектировании и эксплуатации АЭС, сентябрь 1997 года, Прага.

8. Маржери Г., Шибер К. Радиационная защита и организация остановок в работе блоков на АЭС Рингхалс (Швеция): Доклад CEPN R-232, сентябрь 1994 г.

9. Маржери Г., Шибер К. Радиационная защита и организация остановок в работе блоков на АЭС Филиппсбург (Германия): Доклад CEPN R-231, сентябрь 1994 г.

10. Шибер К. Оптимизация радиационной защиты и организация работ: Доклад CEPN R-227, сентябрь 1994 г.

11. Маржери Г., Лефор К. Радиационная защита и организация остановок в работе блоков на АЭС Куберг (ЮАР): Доклад CEPN R-230, сентябрь 1994 г.

12. Phare Project BG 9809 02-03. Radiation protection concept (RPC). — Козлодуй, Болгария, 2003.