Аналіз міжнародних підходів до розробки систем показників безпеки

Анотація

Наведено опис міжнародних підходів до розробки систем показників безпеки та досвіду використання цих систем для оцінки поточного стану безпеки та прийняття рішень з коригування експлуатації. Висвітлено стан справ з розробкою системи показників безпеки експлуатуючою організацією. Виконано аналіз можливості застосування міжнародних підходів під час розробки інтегральної системи показників безпеки. Сформульовано мету та завдання майбутніх досліджень з розробки інтегральної системи показників безпеки.

https://doi.org/10.32918/nrs.2009.12-4(44).06
ARTICLE PDF

Посилання

IAEA-TECDOC-1141. Operational safety performance indicators for nuclear power plants. ISSN 1011-4289. IAEA 2000.

OECD 2004 NEA No. 3669. Direct Indicators of Nuclear Regulatory Efficiency and Effectiveness. Pilot Project Results, JT00185488.

Шарафутдинов P. Б., Кузнецов Л. А, Богданова T. Ю. Использование систем индикаторов безопасности зарубежными органами регулирования ядерной и радиационной безопасности// Ядерная и радиационная безопасность. — М., 2008. — № 2. — С. 3—10.

СТП 0.41.066-2006. Система оценки уровня эксплуатационной безопасности и технического состояния АЭС с ВВЭР.

Постанова Колегії Держатомрегулювання України за № 12 від 28 травня 2009 р. щодо впровадження показників безпеки АЕС в регулюючу діяльність.

Summary Report on Nrc’s Historical Efforts to Develop and Use Performance Indicators, William D. Travers. 2002, SECY-020030. USA NRC.

Technical Basis for Performance Indicators, USA NRC 2004-2005.

Rector Oversight Process, NUREG-1649. Rev.3 July 2000, NRC USA.

NRC Inspection Manual. Rector Oversight Process (ROP). Basis Document. Attachment 1 «Technical Basis For Performance Indicators», NRC USA.

Regulatory Assessment Performance Indicator Guideline, NEI 99-02, Rev.5.

Development of risk-based performance indicators, NRC USA.

Annual CNSC Staff Report for 2006 on the Safety Performance of the Canadian Nuclear Power Industry. Canadian Nuclear Safety Commission. June 2007.

Regulatory control of nuclear safety in Finland. Annual report 2007. STUK-B 92.

Regulatory control of nuclear safety in Finland. Annual report 2006. STUK-B 79.

TACIS Project UK/TS/33 — Task 1. Analysis of current Regulatory Framework Establishing Requirements on Safety Analysis Report and Development of Recommendations for Improvement. Second meeting in Helsinki 23-27 June 2008. presentation — Use of Safety Performance Indicators at the Regulatory Body of Finland. Seija Suksi.

Specialist Meeting on Safety Performance Indicators. October 17-19 2000, Madrid, Spain — Marono M. CIEMAT.

Spanish Nuclear Safety Council report to the Parliament. Year 2004 Summary. CSN.

Spanish Nuclear Safety Council report to the Parliament. Year 2006 Summary. CSN.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.