Аналіз національних та міжнародних вимог з безпеки при використанні джерел іонізуючих випромінювань у гамма-дефектоскопії
ARTICLE PDF

Як цитувати

Bogorad, V., Litvinska, T., NosovskyiА., Ryazantsev, V., & Trypailo, R. (2009). Аналіз національних та міжнародних вимог з безпеки при використанні джерел іонізуючих випромінювань у гамма-дефектоскопії. Ядерна та радіаційна безпека, 12(4), 27-32. Retrieved із https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/804

Анотація

Представлено результати аналізу сучасної практичної діяльності з радіонуклідної дефектоскопії, вітчизняних норм та правил, міжнародних стандартів та рекомендацій Міжнародної комісії з радіологічного захисту та Міжнародного агентства з атомної енергії, які в подальшому можуть бути застосовані для вдосконалення національних вимог з безпеки в гамма-дефектоскопії.

ARTICLE PDF

Посилання

1. Санитарные правила по радиоизотопной дефектоскопии № 1171-74.

2. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). — Затвердж. наказом МОЗ України від 14.07.1997 № 208; уведено в дію постановою Гол. держ. сан. лікаря України від 01.12.1997 № 62.

3. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. — Затвердж. наказом МОЗ України від 02.02.2005 № 54, зареєстр. в Мін’юсті України 20.05.2005 за № 552/10832.

4. МАГАТЭ. Международные основные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений безопасного обращения с источниками ионизирующего излучения. Серия изданий по безопасности №115, Вена, 1997.

5. Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.065-2002). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125; зареєстр. в Мін’юсті України 17.12.02 за № 978/7266.

6. Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.066-2002). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125; зареєстр. в Мін’юсті України 17.12.02 за № 979/7267.

7. Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (НП 306.6.124-2006). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання України від 30.08.06 № 132; зареєстр. Мін’юстом України 18.09.2006 за № 1056/12930.

8. Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.4.08/1.042-00). — Затвердж. наказом Мінекоресурсів України від 14.12.00 № 241; зареєстр. Мін’юстом України 12.01.01 за № 13/5204.

9. Radiation Safety in Industrial Radiography, IAEA.

10. Радиоизотопные приборы, установки и радионуклидные источники / НОУ «Уч.-метод. центр экспертизы и сертификации». — Москва—Зеленоград, 2008.