Результати багаторічного радіаційного моніторингу впливу дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України на об’єкти навколишнього природного середовища на території його санітарно-захисної зони та зони спостереження
ARTICLE PDF

Ключові слова

дослідницький ядерний реактор, зона спостереження, навколишнє природне середовище, радіаційний моніторинг, санітарно-захисна зона, техногенні радіонукліди

Як цитувати

Tryshyn, V., Svarychevska, O., Pavlenko, I., Gaidar, O., Maliuk, I., SajenyukА., Svyatun, O., & Teletska, S. (2021). Результати багаторічного радіаційного моніторингу впливу дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України на об’єкти навколишнього природного середовища на території його санітарно-захисної зони та зони спостереження. Ядерна та радіаційна безпека, (1(89), 21-29. https://doi.org/10.32918/nrs.2021.1(89).03

Анотація

У статті описані результати радіаційного моніторингу об’єктів навколишнього природного середовища в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження дослідницького ядерного реактора ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН України за 2019 рік та проведено їх порівняння з даними за попередні роки.
За досліджуваний період проаналізовано динаміку рівнів загальної бета-активності осідаючого пилу й атмосферних випадінь та скидних вод з основних колекторів Інституту ядерних досліджень, концентрації бета-активних аерозолів у приземному шарі атмосферного повітря, а також вмісту основних радіонуклідів техногенного походження (насамперед, 3H, 90Sr і 137Cs) у зразках ґрунту, рослинності, талої води снігового покриву тощо.
Отримані результати радіаційного моніторингу свідчать, що за весь період спостережень не було виявлено достовірного збільшення вмісту радіоактивних речовин у контрольованих параметрах порівняно з рівнями, характерними для м. Києва.
Багаторічні дослідження, що проводились у лабораторії Центру екологічних проблем атомної енергетики Інституту ядерних досліджень НАН України, дозволили накопичити значний фактичний матеріал щодо радіаційної ситуації на території санітарно-захисної зони і зони спостереження та обґрунтувати висновок про відсутність техногенного радіоактивного забруднення об’єктів навколишнього середовища, зумовленого експлуатацією ДЯР ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН України.

https://doi.org/10.32918/nrs.2021.1(89).03
ARTICLE PDF

Посилання

Provisions of the Center for Environmental Problems of Atomic Energy of the Institute for Nuclear Research of NAS of Ukraine on radiation monitoring of environmental objects agreed by the Chief State Medical Doctor of Kyiv dated 5 June 1995.

ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

Guidelines for sanitary control of the content of radioactive substances in the environment/Under the general. ed. of A. Marey and A. Zykova. (1980). M., 356 p.

Rivne NPP. Power units No. 3, 4. Periodic safety reassessment report. Chapter 5. Impact on the environment. SE NNEC «Energoatom»: 22.3,4.133.OPPB.05 AT03-14.564.OD.1. 2016, 84 p.

Bohorad, V., Lytvynska, T., Shevchenko, I., Dybach, A., Slepchenko, A. (2016). Radiation consequences of fire in the exclusion zone of the Chornobyl nuclear power plant. Nuclear and Radiation Safety,1 (69), 64–68.

Pavlenko, I., Svarychevska, O., Sajenyuk, A., Svyatun, O., Teletska, S. (2020). Analysis of the dynamics of the total specific β-activity for sedimentary dust and atmospheric precipitation in the control area of the WWR-M reactor of the NRI of the NASU for 2014-2018. Nuclear Physics and Atomic Energy, 1 (21), 58–63.

Radiation Safety Standards of Ukraine (NRBU-97): State Health Standards). DGN 6.6.1.-6.5.001.98. K., Printing department of the Ukrainian Center for the State Health and Epidemiological Service of the Ministry of Health of Ukraine, 1997, 121 p.