Першочергові завдання плану дій щодо зменшення рівнів радону в повітрі будинків
ARTICLE PDF

Ключові слова

радон у повітрі будівель, план дій щодо радону, референтний рівень, інформування про ризики

Як цитувати

Pavlenko, T., OperchukА., Aksenov, N., Fryziuk, M., Myhailenko, O., & GorvalА. (2021). Першочергові завдання плану дій щодо зменшення рівнів радону в повітрі будинків. Ядерна та радіаційна безпека, (1(89), 14-20. https://doi.org/10.32918/nrs.2021.1(89).02

Анотація

У статті надано обґрунтування першочергових завдань першого етапу плану дій щодо радону в Україні.
У першій частині статті була проаналізована інформація щодо середньогеометричних значень активності радону в повітрі будинків на рівні районів окремих областей України. Показано, що наявних даних недостатньо для висновків стосовно радононебезпечності майже половини території країни. Тому важливим завданням є продовження досліджень рівнів радону в повітрі будівель на ще не обстежених територіях.
Для таких досліджень необхідно розробити єдині протоколи вимірювань і відповідну систему гарантій якості, в якій міжлабораторні порівняння мають стати усталеною практикою щодо перевірки достовірності результатів вимірювань. Це стане основою запровадження державних баз даних та можливості реалізації єдиного інформаційного простору щодо радіаційних ризиків.
У статті міститься порівняльний аналіз існуючої в Україні нормативної бази щодо радіаційного захисту населення з міжнародними стандартами. Встановлено, що чинна нормативна база має бути переглянута та вдосконалена. Регуляторні органи повинні визначитись не тільки з величиною нормативу, а й перейти до нової одиниці – об'ємної активності радону (концентрації радону або газу радону), запровадити нормативи для робочих місць, які сьогодні взагалі відсутні.
У завершальній частині статті обґрунтовано необхідність запровадження системи підготовки фахівців з питань захисту від радону та розробки стратегії комунікацій зі всіма потенційними учасниками реалізації плану дій (органами державної влади, міністерствами, регулюючими органами, бізнесом, засобами масової інформації, громадськими організаціями, населенням тощо).
Визначено, що для реалізації державного плану дій необхідно розробити рекомендації для організації та затвердження регіональних програм, серед яких є методичні рекомендації, які містять основні напрями і завдання залежно від ступеня радононебезпечності певної території.

https://doi.org/10.32918/nrs.2021.1(89).02
ARTICLE PDF

Посилання

Aksenov, N., Fryziuk, M., Tarasiuk, О. (2018). Conceptual basics of action plan creation to protect population from radon (review of international requirements). Hygiene of Populated Places: Scientific Journal, No. 68, 171-177.

Pavlenko, T. (2018). Radiation protection of public: requirements for limition of natural radiactivity resources. Hygiene of Populated Places: Scientific Journal, No. 68, 167-171.

Aksenov, N., Fryziuk, M., Pavlenko, T. (2019). Overview of modern world experience of established radon action plans. Hygiene of Populated Places: Scientific Journal, No. 69, 154-164.

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 27.11.2019 № 1417-r «On approval of the action plan to reduce exposure to radon and its decay products, minimize long-term risks from the spread of radon in residential and non-residential buildings, workplaces for 2020-2024». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417-2019-р#Text.

IAEA General Safety Requirements No. GSR Part 3. Radiation protection and safety of radiation sources: international basic safety standards. International Atomic Energy Agency. Vienna, 2014, 436 р.

IAEA Specific Safety Guide No. SSG-32. Protection of the public against exposure indoors due to radon and other natural sources of radiation. International Atomic Energy Agency. Vienna, 2015, 90 р.

Council Directive 2013/59/Euratom of 5 December 2013 Laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom. Official Journal of the European Union. 2014, 57, L13, 73 p.

ICRP Publication 55. Optimization and decision-making in radiological protection. Annals of the ICRP. 1988, Vol. 20 (1), 60 p.

ICRP Publication 126. Radiological protection against radon exposure. Annals of the ICRP. 2014, Vol. 43 (3), 73 p.

ICRP Publication 137. Part 3. Occupational intakes of radionuclides. Annals of the ICRP. 2017, Vol. 46 (3-4), 486 p.

Pavlenko T. (Project manager). (2019). Scientific justification and developing the main provisions of the Ukrainian radon action plan for protection of the Ukrainian public within implementing Council Directive 2013/59/EURATOM (R&D report (intermediate)). SI «O. M. Marzіeiev Institute for Public Health of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine». No. DR 0119U101022. Kyiv, 85 p.

Law of Ukraine on metrology and metrological activities No. 1314-VII dated 5 June 2014 (as amended) as of 3July 2020 No. 1314-VII, ground No. 2740-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text.

Novikov, V. Author’s translation of the international standard ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. DSTU ISO/IEC 17025:2017. K., 40 p.

Friedmann, H. Final results of the Austrian radon project. Health Phys. 2005. Vol. 89, 339-348. doi: 10.1097/01.HP.0000167228.18113.27.

Howarth, C., B., Miles, J., C., H. (2007) Results of the 2003 NRPB intercomparison of passive radon detectors. HPA-RPD-027. 63 p. Retrieved from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/340119/HpaRpd027.pdf.

Pantelić, G., Čeliković, I., Živanović, M., Vukanac, I., Nikolić, J., K., Cinelli, G., Gruber, V. (2019). Qualitative overview of indoor radon surveys in Europe. Journal of Environmental Radioactivity. Vol. 204, 163-174. doi: 10.1016/j.jenvrad.2019.04.010.

Radiation safety standards of Ukraine (NRBU-97): state health standards. SHS 6.6.1.-6.5.001-98. K., 1998, 135 p.

ICRP Publication 115. Lung cancer risk from radon and progeny and statement on radon. Annals of the ICRP. 2010, Vol. 40 (1), 64 p.

Population of Ukraine. Population of Ukraine in 2019. Ministry of Finance. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/2019/.

Gorbulin, V., Kachynskyj, A. (2007). System-conceptual principles of the national security strategy of Ukraine. Kyiv, Euroatlanticinform, 540 p.

European health for all family of databases. WHO. Retrieved from: http://www.euro.who.int/ru/what-we-do/data-and-evidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db2.

Pavlenko, T., German, O., Frizyuk, M., Aksenov, N., Operchyuk, A. (2014). Ukrainian pilot project «Stop Radon». Nuclear Technology & Radiation Protection. Vol. 29 (2), 142-148. doi: 10.2298/NTRP1402142P.

Pavlenko, T., German, O., Aksenov, N., Fryzyuk, M., Operchuk, A. (2018). Radon remediation efficiency assessment in Kirovograd region, Ukraine. Nuclear Technology and Radiation Protection. Vol. XXXIII. No. 3, 317-323. doi: 10.2298/NTRP1803317P.