Радіоекологічний ризик винесення радіонуклідів у довкілля з викидами та скидами АЕС
ARTICLE PDF

Ключові слова

газоаерозольні викиди, рідкі скиди АЕС, дозова ціна, радіоекологічний ризик

Як цитувати

Grygorieva, L., Tomilin, Y., & Grygoriev, K. (2012). Радіоекологічний ризик винесення радіонуклідів у довкілля з викидами та скидами АЕС. Ядерна та радіаційна безпека, (1(53), 30-36. https://doi.org/10.32918/nrs.2012.1(53).06

Анотація

За результатами багаторічних досліджень в районі розташування Южно-Української та Запорізької АЕС розраховано радіоекологічний ризик надходження у довкілля радіонуклідів з газоаерозольними викидами й рідкими скидами АЕС. Здійснено прогнозування очікуваної за життя людини ефективної дози опромінення.

https://doi.org/10.32918/nrs.2012.1(53).06
ARTICLE PDF

Посилання

Георгиевский, В. Б. Экологические и дозовые модели при радиационных авариях: Монографія / В. Б. Георгиевский. — К.: Наук. думка, 1994. — 237 с.

Георгиевский, В. Б. Стохастическое моделирование радиоэкологических аварий / В. Б. Георгиевский, А. И. Дворжак // Электронное моделирование. — 1992. — № 3. — С. 71–79.

Григор’єва, Л. І. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: чинники, прогнозування, контрзаходи: Монографія / Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. — 370 с.

Григор’єва, Л. І. Формування дози внутрішнього опромінення людини від скидів 3Н з АЕС / Л. І. Григор’єва // Укр. радіологічний журнал. — 2009. — Т. XVII, вип. 4. — С. 479–485.

Григорьева, Л. И. Радиационная нагрузка на человека в районе АЭС / Л. И. Григорьева // Ядерна та радіаційна безпека. — 2010. — № 1 (45). — С. 19–24.

Григорьева, Л. И. Формирование дозовой нагрузки на человека на территории, подвергающейся выбросам АЭС / Л. И. Григорьева // Радиационная биология. Радиоэкология. — 2010. — Т. 50, № 6. — С. 619–632.

Ковган, Л. М. Чорнобиль-орієнтований комплекс екологодозиметричних моделей та узагальнені оцінки доз опромінення населення України в результаті Чорнобильської аварії (1986— 2000 рр.) / Л. М. Ковган, І. М. Ліхтарьов // Ядерная и радиационная безопасность. — 2004. — Т. 7, вып. 3. — С. 13–25.

Кутлахмедов, Ю. О. Основи радіоекології: Навч. посіб. / Ю. О. Кутлахмедов, В. І. Корогодін, В. К. Кольтовер; За ред. В. П. Зотова. — К.: Вища шк., 2003. — 319 с.

Статистические закономерности нормализованных выбросов радиоактивных благородных газов АЭС / Г. Г. Дорошенко, Н. Г. Гусев, Е. С. Леонов, С. В. Панченко // Доклады науч.-техн. конф. СЭВ по проблеме «Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС». — Кн. 2. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — С. 176–183.

Томілін, Ю. А. Радіонукліди у водних екосистемах південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення, дозове навантаження на людину і контрзаходи / Ю. А. Томілін, Л. І. Григор’єва. — Миколаїв: Вид. центр МДГУ ім. Петра Могили, 2008. — 270 с.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.