Зауваження громадськості щодо продовження експлуатації енергоблоків АЕС України у понадпроектний термін

Анотація

 Наведено результати виконаного автором аналізу проблеми продовження терміну експлуатації (ПТЕ) енергоблоків АЕС в Україні, з якого випливає, що найбільш доцільним на сьогодні є зупинка блоків АЕС, термін яких добіг кінця.

https://doi.org/10.32918/nrs.2010.1(45).09
ARTICLE PDF

Посилання

Стан атомної енергетики у світі: Доповідь, підготовлена консультантами Майклом Шнайдер (Париж) за участі Ентоні Фроґґатта (Лондон). — К.: НЕЦУ, 2009. — (Переклад і оновлення станом на травень 2009 р.).

Power Reactor Information System (PRIS)/ International Atomic Energy Agency. — 2009.

Б. Т. Тимофеев, А. О. Зотова. Стойкая к радиации// Атомная стратегия. — 2006. — № 24.

Комплексна програма робіт щодо подовження терміну експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій: затверджено розпорядженням КМУ від 29.04.2004 № 263-р.

НАЕК «Енергоатом». http://energoatom.kiev.ua/ua/news/nngc?_m=pubs&_t=rec& _c=view&id=15678

Un dossier rйalisй conjointement par les Amis de la Terre, le Bond Beter Leefmilieu Vieillissement des centrales nuclйaires et sйcuritй// Greenpeace, Inter-Environnement Wallonie, Voor Moeder Aarde et le WWF. — Octobre 2006.

N. Meyer, D. Rieck, and I. Tweer. Alterung in Kernkraftwerken. — Hamburg: Greenpeace,1996 (revised version 1998).

Постанова Колегії Держатомрегулювання № 4а від 24.06.2004 «Про стан робіт з обґрунтування безпечної експлуатації корпусів реакторів АЕС України».

Nothing to report nuclear. — Belgia, France, Alaine de Halleux, Crescendo films, Iota Production, 2009.

Метью Уолд (Matthew L. Wald). Проблеми ядерного ренесансу у Фінляндії: звіт з Вашингтону. — http://atom.org.ua/?p=651.

Корнев А. В. Опыт проведения комплексного инженернорадиационного обследования объектов использования атомной энергии для обеспечения вывода их из эксплуатации: Доклад на конф. «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Концептуальные аспекты и практический опыт». — М., 2—5 июня 2009.

Гултман Н. Е., Кум Дж., Каммен Д. М. Чому нас може навчити історія щодо майбутніх витрат атомної енергетики США // Environmental Science & Technology». —.2007, 1 квітня.

Аморі Б. Ловінс. Могутні миші// Nuclear Engineering International. — 2005, грудень.

Safety aspects in life extension of NPPS: Working material. — Vienna: IAEA, 2002. — 32 р.

Хмара Д. О. Порівняльний аналіз екологічної складової в енергетичних стратегіях України і Європейського Союзу // Зб. матеріалів громадських слухань спільно з комітетом Верховної Ради України з питань ПЕК 15 травня 2008 р. — К., 2008

Концепція «неатомного» шляху розвитку енергетики України / Всеукр. еколог. громадська організація «МАМА-86», Нац. еколог. центр України, Молодіжна еколог. громадська організація «Екоклуб»-Рівне, Дніпродзержинська громадська еколог. організація «Голос Природи», Еколого-культурний центр «Бахмат»-Артемівськ. — 2006. — http://www.necu.org.ua/koncepciya-neatomnogoshlyaxu-rozvitku-energetiky/

Постанова Колегії Держатомрегулювання № 10 від 10.06.2005 «Про хід виконання Комплексної програми робіт щодо продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС у понадпроектний строк».

Постанова Колегії Держатомрегулювання № 7 від 24.04.2007 «Про стан виконання заходів стосовно продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний термін».

Відповідь ДКЯР на запит НЕЦУ до від 20.08.2009 щодо процесу продовження експлуатації АЕС України у понадпроектний термін. — http://www.necu.org.ua/lyst090917/

Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій (КПБ): схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 515-р від 13.12.2005.

http://www.pravda.com.ua/news/2006/7/10/44228.htm

http://www.atom.gov.ua/ru/media/nnegc.html?_m=pubs&_t=rec&id=9639

http://www.day.kiev.ua/73905/

За даними НАЕК «Енергоатом». — http://energoatom.kiev.ua/ua/about_nngc/nngc

Відповідь на лист НЕЦУ до НАЕК «Енергоатом» по питаннях продовження роботи ядерних енергоблоків у понадпроектний термін. — http://www.necu.org.ua/lyst-0911-ponadproektniytermin-ekspl-aes/