Питання управління знаннями при знятті з експлуатації Чорнобильської АЕС

Анотація

На прикладі ДСП ЧАЕС показано, як тривалість процесу зняття з експлуатації, зміна роду діяльності підприємства та характеристик майданчика відображаються на людських ресурсах підприємства і на системі управління знаннями. Основну увагу приділено зміні людських активів підприємства й інтелектуального потенціалу персоналу. Запропоновано математичні залежності, за допомогою яких дані величини виражені в чисельному еквіваленті. Наведено аналіз існуючої ситуації, виконано прогнозні оцінки динаміки зазначених показників, запропоновано шляхи забезпечення необхідної якості трудових ресурсів у майбутньому.

https://doi.org/10.32918/nrs.2010.1(45).08
ARTICLE PDF

Посилання

Про дострокове припинення експлуатації енергоблока № 3 та остаточне закриття Чорнобильської АЕС: Постанова КМУ № 598 від 29 березня 2000 р.

Программа снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС / ГСП ЧАЭС. — Славутич, 2006. — 198 c.

Стратегія перетворення об’єкта «Укриття» / ГСП ЧАЭС. — К., 2001. — 18 c.

Концепция управления человеческим ресурсом ГСП ЧАЭС на период до 2020 года / ГСП ЧАЭС. — Славутич, 2006. — 64 c.

Анализ обеспечения ГСП ЧАЭС человеческими ресурсами / ГСП ЧАЭС. — Славутич, 2009. — 84 c.

Гора А. Д. Зависимость численности персонала ГСП ЧАЭС от количества систем, находящихся в эксплуатации, и возраста персонала / А. Д. Гора, В. К. Кучинский, В. М. Гавриш и др.// Ядерна та радіаційна безпека. — 2008. — № 2. — С. 9–17.

Нонака И. Такеучи Х. Компания — создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.

Transition from Operation to Decommissioning of Nuclear Installations: Technical Report Series No. 420, IAEA. — Vienna, 2004. — 226 р.

Planning, managing and organizing the decommissioning of nuclear facilities: lessons learnd: Technical Report Series No. 1394, IAEA. — Vienna, 2004. — 107 р.

Decommissioning of Nuclear Facilities: Training and Human Resource Considerations: Technical Report Series No. NG-T-2.3, IAEA. — Vienna, 2008. — 147 р.

НП 306.2.141-2008. Загальні положення безпеки атомних станцій / Держатомрегулювання України. — К., 2008. — 78 с.

Багов В.П. Управление интеллектуальным капиталом: Учеб. пособие/ В. П. Багов, Е. Н. Селезнёв, В. С. Ступаков. — М.: ИД «Камерон», 2006. — 248 с.

Лазарев С. В. Внедрение систем управления знаниями в энергетике// Энергетик. — 2009. — № 2. — С. 16–19.