Зниження активності водних розчинів 90Sr і 137Cs за допомогою наноматеріалів

Анотація

Наведено результати експериментального дослідження наноматеріалів, отриманих з певного родовища кримських гірських порід, щодо виявлення їх сорбційних властивостей при очищенні водних розчинів 137Cs і 90Sr. Результати експерименту позитивно характеризують даний наносорбент. Отримано різні значення коефіцієнта очищення активних розчинів за наявності та відсутності центрифугування.

https://doi.org/10.32918/nrs.2010.1(45).04
ARTICLE PDF

Посилання

Знаменская И. В. Новые возможности управления агломерацией наночастиц и их использование при решении некоторых радиохимических задач // Автореферат дис. ... канд. хим. наук. — М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006.

Киселёв Е. С. Интенсификация процессов механической обработки с использованием энергии ультразвукового поля. — Ульяновск: Ульяновский гос. техн. ун-т, 2003.