Гармонізація національних нормативних документів з рекомендаціями МАГАТЕ щодо системи надійного електропостачання атомних станцій

Анотація

Наведено результати порівняльного аналізу ступеня гармонізації регулюючих вимог, встановлених чинними в Україні нормативними документами з ядерної та радіаційної безпеки до систем надійного електропостачання, важливих для безпеки АЕС, з рекомендаціями МАГАТЕ. Сформульовано рекомендації з удосконалення національних нормативних документів щодо облаштування, проектування, виготовлення, монтажу та експлуатації системи надійного електропостачання АЕС.

https://doi.org/10.32918/nrs.2010.1(45).03
ARTICLE PDF

Посилання

НП 306.2.141-2008. Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій: затверджено наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007 № 162; зареєстр. Мін’юстом України 25.12.2008.

НП 306.2.145-2008. Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском: затверджено наказом Держатомрегулювання України від 15.04.2008 № 73; зареєстр. Мін’юстом України 09.06.2008.

НП 306.5.02/3.035-2000. Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій: затверджено наказом Держатомрегулювання України від 28.03.2000 № 19.

ПНАЭ Г-5-006-87. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций: утв. постановлением Госпроматомнадзора СССР от 30.12.1987 № 2.

ПНАЭ Г-9-026-90. Общие положения по устройству и эксплуатации аварийного электроснабжения атомных станций: утв. постановлением Госпроматомнадзора СССР от 26.04.1991 № 2.

ПНАЭ Г-9-027-91. Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций: утв. Постановлением Госпроматомнадзора СССР от 28.10.91 № 11.

ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГКД 34.20.507-2003. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. — К.: Мінпаливенерго України, 2003.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) / Госатомрегулирование Украины. — К.: Форт, 2009.

Международное агентство по атомной энергии. Основополагающие принципы безопасности (Основы безопасности): Серия норм по безопасности № SF-1. — Вена: МАГАТЭ, 2007.

Международное агентство по атомной энергии. Проектирование систем аварийного энергоснабжения атомных станций (Руко водство): Серия норм по безопасности № NS-G-1.8. — Вена: МАГАТЭ, 2008.

Дослідження та розробки у галузі енергетики. Аналіз стандартів МАГАТЕ, NEA, WENRA та інших міжнародних організацій щодо системи надійного енергопостачання, проведення порівняльного аналізу між окремими вимогами міжнародних стандартів та чинними в Україні нормативноправовими актами: Звіт про науково-дослідну роботу / ДНТЦ ЯРБ, Держатомрегулювання України, Національна академія наук України. — 2009.

Тарасенко В. М., Васильченко В. Н., Мехед А. И, Ведь А. Н., Романенко А. В. Устойчивость энергосистемы по частоте и ее влияние на надежность и безопасность работы АЭС // Ядерная и радиационная безопасность. — 2001. — № 3.

Тарасенко В. М., Васильченко В. Н., Мехед А. И, Ведь А. Н., Рома ненко А. В. О самозапуске электродвигателей собственных нужд АЭС // Ядерная и радиационная безопасность. — 2001. — № 4.