Вимоги з безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в гамма-дефектоскопії

Анотація

Розглянуто сучасні вимоги з безпеки під час використання гамма-дефектоскопічних приладів. Висвітлено підходи та рекомендації, які розроблено з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, зі створення нормативного документа щодо вимог з безпеки провадження практичної діяльності з радіонуклідної дефектоскопії.

https://doi.org/10.32918/nrs.2010.1(45).02
ARTICLE PDF

Посилання

Санитарные правила по радиоизотопной дефектоскопии № 1171-74.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): затверджено наказом МОЗ України від 14.07.1997 № 208; введено в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України: затверджено наказом МОЗ України від 02.02.2005 № 54; зареєстр. в Мін’юсті України 20.05.2005 за № 552/10832.

Международные основные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений, безопасного обращения с источниками ионизирующего излучения. Серия изданий по безопасности № 15. — Вена: МАГАТЭ, 1997.

Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.065-2002): затверджено наказом Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125; зареєстр. в Мін’юсті України 17.12.02 за № 978/7266.

Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.066-2002): затверджено наказом Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125; зареєстр. в Мін’юсті України 17.12.02 за № 979/7267.

Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006, НП 306.6.124-2006): затверджено наказом Держатомрегулювання України від 30.08.06 № 132; зареєстр. Мін’юстом України 18.09.2006 за № 1056/12930.

Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.4.08/1.042-00): затверджено наказом Мінекоресурсів України від 14.12.00 № 241; зареєстр. Мін’юстом України 12.01.01 за № 13/5204.

Проведення аналізу національних нормативно-правових актів, документів МАГАТЕ та директив ЄС стосовно визначення потреб в удосконаленні безпеки діяльності використання ДІВ у гамма-дефектоскопії: Звіт про НДР, № держреєстрації 0108U009295. — К., 2008. — 45 с.

Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання: затверджено наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125; зареєстр. у Мін’юсті України 17.12.2002 за № 979/7267.

Порядок державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1718.

Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 625.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.