Аналіз впливу заходів з підвищення безпеки енергоблока № 1 Рівненської АЕС на цільові показники безпеки

Анотація

Для оцінки впливу заходів з підвищення безпеки енергоблока № 1 Рівненської АЕС на цільові показники безпеки проведено розрахунки частоти пошкодження активної зони, частоти граничного аварійного викиду радіоактивних речовин та частоти пошкодження палива для басейну витримки, а також порівняння їх значень до і після впровадження заходу.

https://doi.org/10.32918/nrs.2010.1(45).01
ARTICLE PDF

Посилання

Концепция повышения безопасности действующих энергоблоков атомных электростанций: утв. распоряжением Кабинета Министров Украины № 515-р от 13.12.2005.

НП 306.2.141-2008. Загальні положення безпеки атомних станцій: затверджено наказом Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 162; зареєстр. Мін’юстом України 19.11.2007 за № 56/14747.

Ривненская АЭС. Энергобок № 1. Приоритезация мероприятий по повышению безопасности (расчет вклада инициаторов) энергоблока № 1 РАЭС. Приоритезация мероприятий повышения безопасности энергоблока № 1 РАЭС. 22.1.145.ОБ.04.2.

РАЭС. Энергоблок № 1. ОППБ. — Т. 2. Гл. 2: Анализ безопасности энергоблока. Ч. 2: Вероятностный анализ безопасности энергоблока. Кн. 4: Результаты вероятностных анализов. Ч. 1: ВАБ уровня 1. 22.1.145.ОППБ.02.02.04.01, 38-741.203.003.ОБ.02.02.04.01.

Ривненская АЭС. Энергоблок № 1. Отчет по анализу безопасности. Вероятностный анализ безопасности 1-го уровня для внутренних исходных событий аварий. Итоговый отчет. 22.1.145.ОБ.04.

РАЭС. Энергоблок № 1. ОППБ. — Т. 2. Глава 2: Анализ безопасности энергоблока Ч. 3: Анализ влияния на безопасность энергоблока экстремальных внутренних и внешних событий. Кн. 4: Результаты анализа влияния экстремальных событий. Ч. 2: ВАБ внутренних пожаров. 22.1.145.ОППБ.02.03.04.02, 38-741.203.003.ОБ.02.03.04.02.

РАЭС. Энергоблок № 1. ОППБ. — Т. 2. Гл. 2: Анализ безопасности энергоблока. Ч. 3: Анализ влияния на безопасность энергоблока экстремальных внутренних и внешних событий. Кн. 4: Результаты анализа влияния экстремальных событий. Ч. 3: ВАБ внутренних затоплений. 22.1.145.ОППБ.02.03.04.03, 38-741.203.003.ОБ.02.03.04.03.

РАЭС. Энергоблок № 1. ОППБ. — Т. 2. Гл. 2: Анализ безопасности энергоблока. Ч. 3: Анализ влияния на безопасность энергоблока экстремальных внутренних и внешних событий. Кн. 4: Результаты анализа влияния экстремальных событий. Ч. 1. ВАБ внешних экстремальных воздействий. 22.1.145.ОППБ.02.03.04.01, 38-741.203.003.ОБ.02.03.04.01.

РАЭС. Энергоблок № 1. ОППБ. — Т. 2. Гл. 2.:Анализ безопасности энергоблока. Ч. 2: Вероятностный анализ безопасности энергоблока. Кн. 4: Результаты вероятностных анализов. Ч. 3: ВАБ уровня 1 при работе энергоблока на пониженном уровне мощности и в состоянии останова. 22.1.145.ОППБ.02.02.04.03, 38-741.203.003.ОБ.02.02.04.03

РАЭС. Энергоблок № 1. ОППБ. — Т. 2. Гл. 2: Анализ безопасности энергоблока. Ч. 2: Вероятностный анализ безопасности энергоблока. Кн. 4: Результаты вероятностных анализов. Ч. 2. Анализ бассейна выдержки. 22.1.145.ОППБ.02.02.04.02, 38-741.203.003.ОБ.02.02.04.02.

РАЭС. Энергоблок № 1. ОППБ. — Т. 2. Гл. 2: Анализ безопасности энергоблока. Ч. 2: Вероятностный анализ безопасности энергоблока. Кн.:4: Результаты вероятностных анализов. Ч. 4: ВАБ уровня 2. 22.1.145.ОППБ.02.02.04.04, 38-741.203.003. ОБ.02.02.04.04.