Ядерна енергетика в контексті сталого розвитку

Анотація

Для вирішення проблеми майбутнього розвитку електроенергетики потрібно розглядати ядерну енергетику не тільки з економічної точки зору, але й з урахуванням екологічних і соціальних факторів. У статті показано, що сталий розвиток су спільства можливий не за рахунок експлуатації довкілля, а через узгодження економічної діяльності й поводження людей в умовах глобального замкнутого життєзабезпечуючого середовища. На основі аналізу взаємодії ядерної галузі з громадськістю пропонується адаптувати основні постулати концепції сталого розвитку до ядерної енергетики.

https://doi.org/10.32918/nrs.2010.2(46).12
ARTICLE PDF

Посилання

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.): Инф. обзор / В. А. Коптюг. — Новосибирск: СО АН РФ, 1992. – 63 с.

Гирусов Э. В. Мир в поисках концепции устойчивого развития / Э. В. Гирусов , Г. В. Платонов // Вестник Моск. ун-та (Серия 7. Философия). — 1996. — № 1. — С. 3–14.

Мунасингхе М. Экономическая политика и окружающая среда. Опыт и выводы / М. Мунасингхе, В. Круз // Публикации Всемирного банка по проблемам окружающей среды. — Вашингтон, округ Колумбия, 1995. — Вып. 10.

Саприкін В. Влада і суспільство: налагодження співробітництва для безпечного розвитку ядерної енергетики // Нац. безпека і оборона. — 2005. — № 6. — С. 37–48.

Ключніков О. О. Науково-технічні аспекти перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему/ О. О. Ключніков, А. В. Носовський // Наук. вісті НТУУ «КПІ». — 2004. — № 4 (36). — С. 47–56.

Беккер К. Причины, следствия и терапия синдрома радиофобии// Атомная техника за рубежом. — 2005. — № 4. — С. 31–34.

Булдаков Л. А. 15 лет после аварии на Чернобыльской АЭС / Л. А. Булдаков, А. К. Гуськова // Радиац. биология и радиоэкология. — 2002. — Т. 42. — № 2. — С. 228–233.

Носовский А. В. Дозы облучения, полученные в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и медицинские эффекты // Ядер. и радиацион. безопасность. — К., 2003. — Т. 6. — Вып. 1. — С. 11–24.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.