Методичні рекомендації з оцінки ефективності систем фізичного захисту ядерних установок
ARTICLE PDF

Ключові слова

ядерная установка, атомная электростанция, система физической защиты, инспекция, проверка

Як цитувати

Kornytskyy, A., Kostenko, O., Petropavlovskyy, E., Kravtsov, V., Kuzmyak, I., & Kushka, V. (2010). Методичні рекомендації з оцінки ефективності систем фізичного захисту ядерних установок. Ядерна та радіаційна безпека, (2(46), 57-61. https://doi.org/10.32918/nrs.2010.2(46).11

Анотація

Викладено методичні рекомендації з проведення експертизи фізичного захисту ядерних установок, радіоактивних речовин та пунктів зберігання радіоактивних речовин на етапах їх проектування, будування, експлуатації й виводу з експлуатації, а також під час роботи з радіоактивними речовинами.

https://doi.org/10.32918/nrs.2010.2(46).11
ARTICLE PDF

Посилання

Парамузова О. Г. Физическая защита ядерных материалов: Междунар.-правовые вопросы// Правоведение. — 1998. — № 2. — С. 191—199.

Рекомендации по физической защите ядерного материала. INFCIRC/225. МАГАТЭ, 1972.

Конвенции о физической защите ядерного материала // Междунар. жизнь. — 1980. — № 8. — С. 153—160.

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material // IAEA. Legal Series. № 12. — Vienna, 1982. — P. 386.

The Structure and Content of Agreements Between the Agency and States Required in Connection with the Treaty on the Non-Prolifera tion of Nuclear Weapons. INFCIRC/153 (Corrected). — IAEA, 1972.

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8.02.1995 № 39/95-ВР.

Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» від 11.01.2000 № 1370.

Методичні рекомендації щодо оцінки систем фізичного захисту ядерних установок АЕС України / Державний комітет ядерного регулювання України. — 2008.

Порядок ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії: затвердж. Постановою КМУ від 6.12.2000 № 1782.

Порядок проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки (НП 306.1.107-2005): затвердж. наказом Держатомрегулювання України від 21.02.05 № 21, зареєстр. в Мін’юсті України від 7.04.05 за № 372/10652.

Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (НП 306.8.126-2006): затвердж. наказом Держатомрегулювання України від 04.08.06 № 116, зареєстр. Мін’юстом 21.09.06 за № 1067/12941.

Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок (НП 306.5.02/3.017-99): затвердж. наказом М-ва охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України від 11.02.99 № 53, зареєстр. Мін’юстом 07.05.1999 за № 294/3587.

Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії: затвердж. Постановою КМУ від 26.04.03 № 625.

Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.4.08/1.042-00): затвердж. наказом Мінекоресурсів України від 14.12.00 № 241, зареєстр. Мін’юстом України 12.01.01 за № 13/5204.

Положення про визначення характеристик можливого нападу на ядерні установки і ядерні матеріали та використання цих відомостей у фізичному захисті (НП 306.2.08/1.015-99): затвердж. наказом Держатомрегулювання України від 30.09.99 № 38, зареєстр. Мін’юстом України 14.10.99 за № 703/3996.

Единые требования к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны атомных станций Минатомэнерго СССР: утв. МАЭ, МВД СССР, 1988.

Правила поводження з інформацією щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання, доступ до якої обмежується (НП 306.4.08/1.013-98): затвердж. наказом Мінекобезпеки України від 28.12.98 № 191, зареєстр. Мін’юстом України 05.03.99 № 114/3407.

Порядок проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання: затвердж. Постановою КМУ від 25.12.97 № 1471.

Порядок проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму: затвердж. Постановою КМУ від 12.03.03 № 327.

Правила обов’язкової сертифікації технічних засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації: затвердж. Наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 10.05.1997 № 191, зареєстр. Мін’юстом 8.08.1997 за № 3298/210.

Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні: затвердж. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28, зареєстр. Мін’юстом 4.05.2005 за № 466/10746.

Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки (НП 306.2.106-2005): затвердж. Наказом Держатомрегулювання від 10.01.05 № 04, зареєстр. Мін’юстом України 24.01.2005 за № 78/10358.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.