Щодо удосконалення нормативної бази із забезпечення безпеки діяльності з використання лінійних прискорювачів
ARTICLE PDF

Ключові слова

лінійний прискорювач, джерело іонізуючого випромінювання, радіаційна безпека, біологічний захист

Як цитувати

Bogorad, V., Litvinska, T., Nosovsky, A., & Slepchenko, O. (2010). Щодо удосконалення нормативної бази із забезпечення безпеки діяльності з використання лінійних прискорювачів. Ядерна та радіаційна безпека, (2(46), 37-41. https://doi.org/10.32918/nrs.2010.2(46).07

Анотація

Визначено положення національних нормативних документів, документів МАГАТЕ та директив Європейського Союзу, на яких мають базуватися вимоги безпеки до діяльності з використання лінійних прискорювачів і дотримуючись яких ліцензіат зможе гарантувати належний рівень радіаційної безпеки та захисту.

https://doi.org/10.32918/nrs.2010.2(46).07
ARTICLE PDF

Посилання

Гусев Н. Г. Защита от ионизирующих излучений. — В 2-х т. — Т. 2: Защита от излучений ядерно-технических установок: Учебник для вузов / Н. Г. Гусев, Е. Е. Ковалев, В. П. Машкович, А. П. Суворов. — 3-е изд. —М.: Энергоатомиздат, 1990. — 352 с.

Санитарные правила размещения и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ № 1858-78.

Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87 / Минздрав СССР. — М: Энергоатомиздат, 1988. — 90 с.

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих злучений ОСП 72/87 / Минздрав СССР. — М: Энергоатомиздат, 1988. — 70 с.

Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 08.02.1995 № 39.

Закон України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” від 11.01.2000 № 1370.

Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30.06.1995 № 255.

Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” від 14.01.1998 № 15.

Закон України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання” від 19.10.2000 № 2064.

Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення” від 13.12.2001 № 2893.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): затвердж. наказом М-ва охорони здоров’я України від 14.07.1997 № 208, введ. в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62.

Международные основные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками ионизирующего излучения. Серия изданий по безопасности № 115. — Вена: МАГАТЭ, 1997.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України: затвердж. наказом М-ва охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстр. у Мін’юсті України 20.05.2005 за № 552/10832.

Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.065-2002): затвердж. наказом Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125, зареєстр. Мін’юстом України 17.12.02 за № 978/7266.

Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.066-2002): затвердж. наказом Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125, зареєстр. Мін’юстом України 17.12.02 за № 979/7267.

Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), (НП 306.6.124-2006): затвердж. наказом Держатомрегулювання України від 30.08.06 № 132, зареєстр. Мін’юстом України 18.09.2006 за № 1056/12930.

Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.4.08/1.042-00): затвердж. наказом Мінекоресурсів України від 14.12.00 № 241, зареєстр. Мін’юстом України 12.01.01 за № 13/5204.

Radiation Protection In the Design of Radiotherapy Facilities. Safety reports series No. 47. — Vienna: IAEA, 2006.

Директива Ради 96/29/Євратом від 13.05.1996. Основні стандарти безпеки для захисту здоров’я працівників та населення від небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації.

Директива Ради 90/641/Євратом від 04.12.1990. Про захист робітників, що працюють по найму, схильних до ризику проникаючої радіації протягом їх роботи в контрольованих зонах.

Директива Ради 96/618/Euratom від 27.11.1989. Інформування широкої громадськості про заходи охорони здоров’я, що мають вживатися, та дії, які повинні виконуватись у випадку радіаційної аварії.

Директива Ради 2003/122/Євратом від 22.12.2003. Про контроль над закритими джерелами високого радіоактивного випромінювання і кинутими джерелами.

Директива Ради 97/43/Euratom від 30.06.1997. Про захист здоров’я громадян від іонізуючого випромінювання при використанні його в медичних цілях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.